אחד התחומים המורכבים העומדים בעת האחרונה בפתחו של ביהמ"ש לענייני משפחה מדבר דווקא לעניין סוגיית חיוב האם במזונות ילדיה.

כחלק מהתקדמות/התפתחות הנורמות החברתיות ומאחר ומרבית הנשים יוצאות לעבודה ואף מתפרנסות במקרים רבים באופן שווה ואף יותר מהבעל נשאלת השאלה האם יש לחייבן באותם תשלומים בהם מחויבים הגברים בהליךהגירושין?

כאמור וכידוע הדין העברי מחיל מזונות רק על הגבר עם זאת ניתן ואף חובה להחיל את עיקרון השוויון במקרה זה ולאפשר את שינוי הפסיקה ו/או החוקים לנורמות הנהוגות כיום.

לפיכך נעשים בפסיקה ניסיונות רבים להביא לחלוקה יותר שוויונית של נטל המזונות על שני ההורים. דוגמא לכך נמצא בחיוב בפועל של האם במזונות קטינים, נעשה במסגרת  תמ"ש (פ"ת) 10968-06-10 ד נ' נ' ד' ע"יכב' השופטת יוכבד גרינוולד- רנד. בפסק הדין מובא מאמרו של פרופ' מיכאל קורינאלדי "מגמות חדשות בדיני משפחה: יישום עיקרון השוויון בין הורים וילדים" המצטט את י"צ גילת,  המפנה לדעת הרב שאול ישראלי, הטוען כי:

"החלוקה  השוויונית מדין צדקה בין האב והאם ביחס למזונות קטינים, תקפה מבחינת ההלכה מאחר שהינה פרי אומד דעתן של רובן המוחלט של הנשים בימינו, המנהלות אורח חיים עצמאי לחלוטין… ומשתכרות בפני עצמן אף יותר מבעליהן… משום כך צודק ונכון להמשך אחר אומד דעתן ולחייבן בהזנת ילדיהן הקטינים לפי אמידותן. לא זו בלבד, אלא דומה שחוק אזרחי זה, משפיע על הדין הדתי, לסטות מדרכו הישנה, ולחייב בשווה, ולו רק מטעם צדקה, גם את האם…"

בפסיקה נוספת נקבע כי, עיקרון השוויון חלחל לתא המשפחתי גם בהיבטים נוספים, תמ"ש 34681/06/10 (פורסם בנבו) בו נקבע:

"אין ספק כי ניתן וצריך לקרוא את הדין העברי בראיה התואמת את התמורות הכלכליות והחברתיות שחלו בתא המסורתי. ניתן לפרש את הדין הדתי מבלי לפגוע בשלמותו. הפרשנות הראויה…ככל שהפער בין ההכנסות גדול יותר לטובת האב, ימנע בימ"ש מלצמצם את חובתו המוחלטת. במצב שבו מעמדו הכלכלי של האב דומה למעמדה הכלכלי של האם. יצומצם חיובו בגין הצרכים ההכרחיים וזאת אף על דרך החלת כללי היושר ובאופן שהשוויון המהותי ישמר וישקף את טובת הקטין."

 

ראוי להוסיף ולציין כי, השוויון בין ההורים בא לידי ביטוי גם  בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 (להלן: חוק הכשרות המשפטית) ,המטיל חובות זהות לשני ההורים, כולל הדאגה לצורכי הקטין.

בסעיף 15 לחוק:

"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו ,לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח –יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם……."

סעיף 17 לחוק הכשרות והמשפטית מוסיף וקובע:

                                                                                                                                                           "באפוטרופסותם  לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין"

לנוכח המפורט לעיל בהרחבה ניתן ללמוד כי, כל עוד הורה, הוא האפוטרופוס הטבעי של ילדו, חלה עליו החובה הקבועה בסעיפים 15 ו-17 לחוק הכשרות המשפטית לדאוג לצרכי הקטין, כאשר צרכים אלה כוללים את המזונות, למעשה החובה אינה מוסרית בלבד אלא גם משפטית.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בדיני משפחה, ירושה, צוואה וגירושין.

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

מלכא ושות' משרד עורכי דין:

טלפון: 1-700-702-755, למשרד סניף ראשי בחיפה ושלוחה בתל-אביב אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ.

*אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.