חלוקת עיזבון
לייעוץ משפטי 24/7 התקשרו: 1-700-702-755

במאמרנו זה נעסוק בקצרה לאפשרות הקיימת ליורשים לחלק ביניהם את העיזבון במסגרת הסכם חלוקת עיזבון.
יש לציין, כי הצורך בהסכם שכזה קם במרבית הפעמים לצורכי “תיכנון מס”. ובמה דברים אמורים?
עפ”י סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג – 1963 “הורשה איננה מכירה”. קרי, הורשה אינה חייבת במס.
ואולם, תיקון מס’ 24 משנת 1993 קבע כי “מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עיזבון…יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4”.
יחד עם זאת, בהמשך הסעיף בא המחוקק והסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים באמצעות כך שקבע את הדברים הבאים: “חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון יראו את חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לעניין זה “חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים” – החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה…”.
עיון בסעיפים הנ”ל ילמדנו, כי בכדי להימנע מהגדרת חלוקת העיזבון כמכירה יש לחלק את העיזבון ואותו בלבד, מבלי לצרף “נכסים” שאינם נמנים עם העיזבון, וכן לבצע זאת בחלוקה הראשונה של נכסי העיזבון, כהגדרתה לעיל.
על כן, בעיזבון המכיל נכסי מקרקעין מומלץ לבחון את חבות הצדדים במס ולשקול את אופן החלוקה בין היורשים עוד בראשית הטיפול.
הכותב הינו ממשרד מלכא ושות’ עורכי דין המתמחה בנדל”ן, דיני משפחה, ירושה, צוואה ומשפט אזרחי.
* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

חלוקת עיזבון
הצביעו 2 ,ציון ממוצע 5

מלכא ושות' משרד עורכי דין היינו משרד אזרחי עם מוניטין הדואג להתאים עצמו לצורכי הלקוח ובכך בעצם מצליח משרד עורכי הדין לבסס את בנייתו על עבודה אישית, מסורה ומקצועית. למשרד עורכי הדין מלכא ושות', מגוון רחב לקוחות מכל רחבי הארץ מרמת הגולן ועד אילת, ובכך בעצם מייצג משרד עורכי הדין את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות: בית משפט השלום, מחוזי ועליון. מאחר ולמשרד עורכי הדין לקוחות מכל רחבי הארץ מעניק המשרד שירות בתחומי המשפט האזרחי – מסחרי ללא התייחסות לאזור גיאוגרפי בודד ולמעשה עורכי הדין מופיעים בפני בתי המשפט בכל רחבי הארץ.
לייעוץ משפטי אישי

שם מלא

דואר אלקטרוני

טלפון/סלולר

נושא הפנייה