לא אחת עולה השאלה האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין צדדים לפרשה?
הדבר כמובן הכרחי לקבלת פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, דמי הודעה מוקדמת ויתר הזכויות להן זכאי העובד במסגרת סיום עבודתו בהתקיים הנסיבות הקבועות בחוקי העבודה השונים.
התשובה לשאלה זאת אינה פשוטה, ובתי המשפט קבעו לא אחת כי המעמד אינו נקבע אך על התיאור שניתן ע"י הצדדים אלא על פי נסיבות המקרה וכן על סמך כוונות הצדדים.

ואולם, הפסיקה קבעה מס' מבחנים כאשר המבחן המקובל לשם בחינת מעמדו של אדם כעובד הוא "המבחן המעורב" אשר במרכזו עומד "מבחן ההשתלבות" הבוחן את מידת השתלבותו של העובד במפעלו של המעביד.
ישומו של "מבחן ההשתלבות" נעשה בשני פנים: הפן החיובי והפן השלילי.
הפן החיובי – קובע כתנאי להשתלבות שהמבצע את העבודה מהווה חלק אינטגראלי מהמערך הארגוני הרגיל של מקום העבודה.
בפן השלילי – נבחן, בין היתר, שהאדם בו מדובר אינו בעל עסק משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני. כך לדוגמא ניתן לבחון: העסקת עובד ע"י האדם עצמו (פקידה), וכן את היחס שבין מחזור הכנסותיו של האדם (הטוען להיותו עובד) מ"המעביד" מסך מחזור הכנסותיו באותה שנה (באמצעות דו"ח מס הכנסה).

לא למותר לציין, כי בתי המשפט אף נוהגים להשתמש במבחני עזר נוספים כגון: שאלת קיומו של קשר אישי בין הצדדים (ביחסי עובד מעביד העבודה מתבצעת על יד העובד עצמו ולא ע"י עובדים אחרים אותם הוא מעסיק), מבחן הפיקוח (הפיקוח לעניין זה הינו פיקוח על אופן ביצוע העבודה, לרבות שעות העבודה), הכוח לשכור ולפטר עובד, מקום העבודה, מי מספק את כלי העבודה, הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה, צורת תשלום השכר ואופן ניכוי מס הכנסה ותשלומים לביטוח לאומי.

על כן, בכל מקרה בו עולה השאלה – האם התקיימו יחסי עובד מעביד? עלינו לבחון את מכלול הנסיבות בכפוף למבחנים המובאים לעיל.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני עבודה, זכויות עובד, זכויות מעביד והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

5/5 - (1 הצבעה)