איחרת את מועד הגשת ההתנגדות בהוצאה לפועל לא בהכרח אבדו הסיכויים

לא פעם מגיעים למשרדנו לקוחות אשר מבקשים להגיש התנגדות בהוצאה לפועל בגין תיק שנפתח כנגדם אם באמצעות בקשה לביצוע שטר ואם באמצעות בקשה לביצוע תובענה, אולם מבדיקת הנתונים מייד עולה כי אותם חייבים למעשה אחרו את מועד הגשת ההתנגדות ובכך למעשה "איבדו" את האפשרות לטעון טענותיהם וזאת כאמור בגין מחדלם.

עם זאת רבים לא יודעים כי במשך השנים דאגו בתי המשפט השונים בארץ לצמצם את דרישת ה"טעם המיוחד" בתיקי הוצאה לפועל בשלל נסיבות משפטיות שאינן עומדות בקנה אחד עם החוק היבש ובכך למעשה בפניה לאותן החלטות משפטיות ועריכת בקשה מתאימה ללשכת ההוצאה לפועל עלולה להביא להותרת סיכוי התנגדות על אף ביצוע המחדל החמור באי קיום הוראות החוק.

עניין זה עלה בע"א (ב"ש) 1068/99 רחל היבש נ' בני גבעתי ואח', נבו:

"ערעור זה, מתייחס, להחלטת כב' הרשמת של בית משפט זה (השופטת ש. דברת), על פיה האמור בהחלטת כב' הרשמת, איחורה של המערערת, בהגשת ההתנגדות, מגיע לתקופה של כששה חודשים…מטרתו העיקרית של בית המשפט היא להכריע בגוף הסכסוך המובא בפניו ולהגיע לחקר האמת. נעילת דלתות בתי המשפט, בפני צד הרוצה להשמיע את טענותיו, בגלל טעות, מחדל, או רשלנות, איננה רצויה".

בע"א 1958/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה, קבעה בהחלטתה כב' השופטת הנכבדה  דורנר אמרה את הדברים הבאים

"אכן, בדחייתה של תובענה מטעמים שבסדר-הדין, אשר אינם יורדים לגופה של העילה המשפטית הנטענת בה, יש כדי לגרום לפגיעה קשה בזכות הגישה לערכאות, שהינה זכות-יסוד. החלטה שיש בה כדי לשלול את מימושה של זכות-יסוד זו, שקולה מבחינת תוצאתה האופרטיבית לשלילת הזכות המהותית שמכוחה מבקש אדם סעד מבית-המשפט, וזאת אף מבלי להיזקק לבחינת העילה הנטענת לגופה. תוצאה זו קשה היא, ויש בה, במידה רבה, כדי לסכל את תכליתו הבסיסית ביותר של ההליך השיפוטי, להכריע בסכסוכים בהתאם לזכויותיהם המהותיות של בעלי -הדין, ולהביא לאכיפת שלטון החוק. יתרה מזאת, בית-המשפט, ככל רשות שלטונית אחרת, מחויב לעשות שימוש בסמכויותיו באופן העולה בקנה אחד עם עקרון המידתיות. בהקשר הנדון, משמעות הדבר היא שגם אם נתקיימו התנאים הפורמליים לדחיית התובענה, אין בכך משום סוף פסוק. שומה על בית-המשפט להוסיף ולבחון האם קיימים אמצעים חלופיים, העשויים אף הם לרפא את הנזק שנגרם על-ידי הפגם הדיוני, אך בכוחם למזער את הפגיעה בזכות היסוד. בפרט, בדרך-כלל ראוי הוא כי בית -המשפט יחייב את הצד המפר בתשלום הוצאות המשקפות את הנזק שנגרם על-ידו, אך בה בעת יאפשר לו להמשיך ולנהל את ההליך ולמצות את יומו בבית-המשפט."

על כן, ניתן לראות כי קיימת מדיניות לא מוחלטת אומנם לפיה ניתן לאשר את ארכת המועד להגשת התנגדות גם ללא טעם מיוחד.

לאור חשיבות עריכת הבקשה בצורה נכונה רצוי להתייעץ עם עורך דין המתעסק בתחום ההוצאה לפועל מאחר ודחיית הבקשה ע"י לשכת ההוצל"פ תוביל לאחר מכן להוצאות נכבדות לצורך הגשת ערעור ובכך למעשה עלול החייב / הנתבע למצוא עצמו מוציא כספים רבים שלא היה כלל צורך בכך.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בפשיטת רגל, הוצאה לפועל, תביעות אזרחיות וליווי חברות.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי , אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.