גביית מזונות בהוצאה לפועל – הקדמה:

גביית מזונות בהוצאה לפועל היינו מאמר שמטרתו לסייע לכם בהבנה בנוגע לתהליך הגבייה של המזונות בהתאם לתהליך ההוצאה לפועל.

האם ניתן להחיל את הוראת סעיף 11 לחוק תיקון דיני המשפחה (מזונות) (להלן: "החוק") בדבר אי גביית דמי מזונות לאחר שחלפו שנתיים, על חיוב בדמי מזונות לבגיר?

שאלה זו  הגיעה לפתחו של ביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד בער' (אשד') 31172-05-15 האם (החייבת) נ' הבן הבגיר (הזוכה), במסגרת ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ אשר ענה על שאלה זו בשלילי.

גביית מזונות בהוצאה לפועל – רקע עובדתי:

גביית מזונות בהוצאה לפועל - מזונות הוצאה לפועל

הצדדים להליך הם אם ובנה.

הרקע היינו הסכם גירושין שנערך בין המערערת לבין אביו של המשיב.

הסכם הגירושין אושר על ידי ביהמ"ש ביום 25.11.08.

ממועד אישור ההסכם ועד לחודש נובמבר 2010 העבירה האם תשלומים לבן ולאחר מכן הפסיקה בטענה כי הבן מסרב לעמוד איתה בקשר.

בחודש 01/2015 הגיש הבן את פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצל"פ.

בחודש 02/2015 הגישה האם בקשת לרשם ההוצל"פ שלא לגבות את החוב בגין תקופה הגדולה משנתיים טרם פתיחת התיק לאור סעיף 11 לחוק.

גביית מזונות בהוצאה לפועל – טענת הצדדים:

גביית מזונות בהוצאה לפועל - מזונות הוצאה לפועלהבן טען כי אין מדובר בחוב מזונות אלא בחוב רגיל ועל כן אין תחולה לסעיף 11 לחוק.

המערערת טענה כי חיובה במזונות בנה הבגיר במסגרת הסכם הגירושין נעשה מכוח סעיף 4(2) לחוק ועל כן יש להחיל את סעיף 11 לחוק.

גביית מזונות בהוצאה לפועל – המשך הדברים והחלטת בית המשפט:

גביית מזונות בהוצאה לפועל - מזונות הוצאה לפועלרשם ההוצל"פ דחה את בקשתה של האם וקבע בין היתר כי: "האישור כשלעצמו אינו הופך את החיוב לחיוב עפ"י החוק אלא נותן לן את הגושפנקא החוקית להיותו חיוב מזונות הניתן לגביה כחיוב מזונות ולא כחיוב כספי רגיל". "..חיוב המזונות  אינו מתוקף חוק המזונות ושמכך אין תחולה להוראת סעיף 11(ב) לחוק.."

דיון בביהמ"ש לענייני משפחה:

המסגרת הנורמטיבית

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 קובע מספר הוראות מרכזיות.

  1. אדם חייב במזונות שאר בני-משפחתו, והם –

(1)        הוריו והורי בן-זוגו;

(2)        ילדיו הבגירים ובני-זוגם;

(3)        נכדיו;

(4)        הורי הוריו שלו ושל בן-זוגו;

(5)        אחיו ואחיותיו שלו ושל בן-זוגו.

5. אין אדם חייב לספק מזונות לבן-משפחה לפי סעיף 4 אלא במידה שנתקיימו שלוש אלה:

(1)        יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן-זוגו ושל הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו;

(2)        אותו בן-משפחה, על אף מאמציו, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר;

(3)        אותו בן-משפחה אינו יכול לקבל מזונות לפי סעיף 2 או לפי סעיף 3 או מעזבון, ואינו יכול לקבלם מבן-משפחה הקודם לאותו אדם לפי הסדר שנקבע בסעיף 4.

11. (א) תביעה למזונות שהוגשה כעבור יותר משנה לאחר התקופה שבעדה הם נתבעים, רשאי בית המשפט לדחותה בשל כך בלבד, אם לא ראה טעם סביר לאיחור.

(ב)        מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו, אין לגבותם אלא ברשות בית המשפט.

12. (א) הסכם בדבר מזונות של קטין וויתור על מזונות כאלה אינו קושר את הקטין, כל עוד לא אושר על ידי בית המשפט.

(ב)        הסכם בדבר מזונות של בגיר וויתור על מזונות כאלה ייעשו בכתב; הם ניתנים לאישור בית-המשפט.

(ג)         הסכם בענייני מזונות שאושר על ידי בית המשפט, דינו כדין פסק-דין של בית המשפט בענייני מזונות.

כב' השופטת קיבלה את הערעור וקבעה:

בכל הנוגע לבגירים, גם בפרשת מ' ((ע"א 2704/99 מ' נ' פקיד שומה תל אביב 1, פ"ד נז (5) 869)  נקבע כי יש לבחון מהות החיוב על פי פסק הדין את ההסכם.

כאשר מדובר בחיוב אשר קיבל תוקף של פסק דין על פי החוק ולחלופין  הוא עומד בדרישות סעיף 5 לחוק, יש להחיל עליו את החוק.

"עקרון נוסף שנקבע בפסיקה קובע כי חובת תום הלב חלה גם על הליכי ההוצאה לפועל, לרבות עקרון המניעות וההשתק. על עקרונות אלה יש להקפיד ביתר שאת כאשר בבני משפחה עסקינן."

"נמצא, איפוא, כי על מנת לבחון שאלת מהותו של חיוב יש לערוך מבחן מרובע: ראשית, נוסח ההסכם עצמו וכוונת הצדדים הנלמדת ממנו; שנית, לבחון הוראת החוק אשר לפיו אושרה אותה הוראה בהסכם; שלישית, לבחון האם נשקלו עקרונות סעיף 5 לחוק המזונות; ורביעית, לבחון את שאלת תום הלב בהפעלת הליכי הוצאה לפועל. יישום מבחנים אלו על רק הסכם הגירושין שנחתם בין המערערת ואביו של המשיב מוביל למסקנה כי החיוב במזונות בגיר נעשה מכוח החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) ולכן חלה גם הוראת סעיף 11 לחוק, המצמצמת את היקף הגביה.

לפיכך הערעור מתקבל, ועל כן אין לגבות מהאם תשלומים שזמנם שנתיים טרם פתיחת התיק."

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

מלכא ושות' משרד עורכי דין – מי אנחנו?

גביית מזונות בהוצאה לפועל - מזונות הוצאה לפועל | עורך דין הוצאה לפועלמחפשים עורך דין הוצאה לפועל ? פנו אלינו ואנו ב-מלכא ושות' משרד עורכי דין נדאג ללוות אתכם בתחום הוצאה לפועל, אנו נבצע את ההליכים המשפטיים מול הגורמים הרלוונטיים בהתאם למקרה הנידון וכו'.

ניתן גם לפנות אלינו במגוון רחב של נושאים נוספים לדוגמה כאשר מחפשים עורך דין גירושין או עורך דין ביטוח לאומי וכו'.

עורכי הדין ב-מלכא ושות' משרד עורכי דין נותנים מענה במגוון רחב של תחומים, למשרדנו יש סניף ראשי בחיפה ושלוחה בתל אביב, אך אנו נותנים מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ, מצפון ועד דרום.

ניתן למצוא ברחבי האתר עוד תחומים משפטיים רבים כמו: פשיטות רגל, גירושין,דיני עבודה ועוד רבים אחרים, בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.