מהי טענת פרעתי בהוצאה לפועל?

טענת פרעתי הינה טענת הגנה, הנטענת על ידי חייב וכפי שמוגדרת בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, טוען למעשה החייב כי החובנשוא פסק הדין נפרע זה מכבר. טענת "פרעתי" יכול שתופנה כנגד כל החוב שנתבע בהוצאה לפועל ו/או כנגד חלק מהחוב.

רשם ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנטענה טענת "פרעתי", לעכב את ביצוע פסק הדין עד לבירור ההליכים העוסקים בעניינו של החייב. על פי רוב, יעוכב ביצוע פסק הדין בכפוף להפקדת ערובה מצידו של החייב, אך עם זאת במקרים רבים מצליח משרדנו לבטל גם ערובה זו ע"י ניסוח משפטי של טענות החייב.

נציין כי, בדיון בטענת "פרעתי", מוטל הנטל על החייב הטוען לה, להוכיח כי פרע את החוב בגינו מתנהלים הליכי הוצאה לפועל או כי אין עליו חובה לפרעו. נטל ההוכחה מוטל על מי שטוען כי שילם את החוב.

במקרה ודחה ראש ההוצאה לפועל את הטענה שנטענה ע"י החייב הוא יטיל על החייב הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה יסוד לטענה. לכן מומלץ לשקול היטב טענה זו לפני הגשתה וזאת על מנת לא להגדיל את החוב עקב פעולות מיותרות וההוצאות בגינן. לפיכך מומלץ להגיש טענה זו ע"י עורך דין המתעסק בתחום  הוצאה לפועלבכדי שזה ינסה להעביר את טענותיכם בדרך הברורה והמשפטית ביותר.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, פשיטת רגל, ביטוח לאומי, דיני עבודה והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

מלכא ושות' משרד עורכי דין:

טלפון: 1-700-702-755, למשרד סניף ראשי בחיפה ושלוחה בתל-אביב אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.