מצוקה כלכלית אינה סיבה לביצוע עבירות מס:

האם מצוקה כלכלית מהווה עילה לביצוע עבירת מס/עבירות מס?

ב-תפ (כ"ס) 2679/04 מדינת ישראל – אגף מס הכנסה נ' תמוז תעשיות זכוכית מתקדמת בע"מ ואח', גזר ביהמ"ש את דינם של הנאשמים, שהינם חברה ומנהלה, אשר הורשעו על פי הודאתם בעבירות של העברת ניכויים בסך כ-400,000 ש"ח (קרן) וזאת בין החודשים ינואר – אוקטובר 2003.

ביהמ"ש קבע:

ההלכה הפסוקה אינה רואה במצוקה כלכלית, ולו גם כזו שהינה בבחינת "להיות או לחדול", משום עילה המצדיקה אי העברת ניכויים. אמר על כך בית המשפט העליון:

"במהלך פעילותו הכלכלית של הפרט, עוברים תחת ידיו – כתוצאה מן הדרך שבה נגבים מס ערך מוסף ומס הכנסה – כספים המגיעים לרשויות המס. כך מופקדים בידי העוסק סכומי מס הערך המוסף הנקובים בחשבוניות-מס שהוציא למי ששילם לו עבור שירותיו; ובידי המעביד מופקדים סכומי מס הכנסה שאותם ניכה במקור משכר עובדיו, ובענף הבנייה גם מסי הכנסה שנוכו מתשלומים לקבלני-משנה. למי שבידיו הופקדו כספים אלו אין זכות להשתמש בהם למטרותיו…"(ראה: רע"פ 4844/00ברקאי נ' מ"י, פ"ד נו(2) 37).

גם במקרה דנן, למרבה הצער, הניסיון להעלות את החברה על פסי רווחיות לא צלח, וכיום עומדת החברה בפני כינוס נכסים וכל רכושם של הנאשמים מעוקל. כנגד הנאשם קיימת התראת פשיטת רגל.

לאחר ששקל את שיקולי החומרא והקולא, כפי שפורטו ע"י עורך דין הנאשמים וב"כ המדינה, ואת מדיניות הענישה המחמירה שקבע בית המשפט העליון, גזר ביהמ"ש על הנאשמים את העונשים הבאים:

לנאשם – שלושה חודשי מאסר בפועל, שניתן לרצותם בדרך של עבודות שירות.

ושישה חודשי מע"ת למשך שלוש שנים, שלא יעבור עבירה בה הורשע.

קנס בסך 20,000 ש"ח, או חודשיים מאסר תמורתו.

לחברה – קנס בסך 1 ₪.

הכותב הינו ממשרד עורכי דין מלכא ושות' המתעסק בנדל"ן, מקרקעין, נזיקין, ביטוח לאומי, דיני עבודה והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.