לאחרונה נתקל משרדנו בסכסוך בין שכנים בבית משותף אשר מקורו הוצאת מזגן שלא ע"י הצבתו בתא המסתור כי אם על ידי התקנתו בחזית הבניין בדרך הפוגעת במראה הבניין.

יש לציין, כי לעיתים קרובות בעת רכישת דירה חדשה קיים בבית המשותף תא מסתור שם מוצבים המזגנים וזאת על מנת לשמור על מראהו הנקי של הבניין כלפי חוץ.

בקצרה נציין, כי על מנת לפתור את הסכסוך יש לבחון בין היתר את תקנון הבית המשותף המצוי במשרדי רשם המקרקעין (טאבו).

התקנת מזגן בבית משותף לפי חוק התקנת מזגן

ככל שעסקינן בתקנון המצוי הקיים במרבית הבתים המשותפים כי אז סעיף 2 לתקנון המצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 קובע ש"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו…לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" — לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה…".

יש לציין, כי עפ"י סעיף 52 לחוק הנ"ל רכוש משותף כולל את "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת…".

היוצא מן האמור, כי התקנת המזגן בדרך כלל שלא באמצעות הצבתו בתא המסתור מהווה פגיעה בחזות החיצונית של הבניין ועל כן הינה פסולה.

מאחר וקיים רצון לשמור על יחסי שכנות תקינה, כי אז מומלץ לנסות ולפתור את המחלוקת טרם העברת הפרשה למפקח על הבתים המשותפים.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני משפחה, משפט אזרחי, פטור מארנונה וזכויות יוצרים.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

3.5/5 - (4 הצבעות)