תביעה למשרד הביטחון להכרת זכות כנכה מורכבת משני שלבים עיקריים: האחד הגשת התביעה ובירורה ע"י קצין התגמולים, והאחר, ככל שקצין התגמולים מאשר קשר סיבתי בין הליקוי / נכות לבין השירות הצבאי, כי אז מועבר התובע לוועדות הרפואיות של משרד הביטחון לקביעת דרגת הנכות המגיעה לו.

יש לציין, כי מאחר ובחוק הנכים מוגדרת נכות כאיבוד הכושר או פחיתתו שבאו לחייל "בתקופת שירות עקבשירות…". כי אז על התובע בשלב הראשון להוכיח 2 תנאים: ראשית, כי המחלה אירעה בעת שירותו של התובע והתנאי הנוסף הינו כאמור הוכחת הקשר הסיבתי.

אקצר מקום בו יכולתי להאריך ואציין כי כבר בשנות ה-50 דן ביהמ"ש העליון במשמעות הביטוי "עקב שירות" ונדמה מעיון בפסיקה הקיימת בעשרות השנים האחרונות כי עד ליום זה טרם נמצאה הנוסחה להוכחת הקשר הסיבתי. יחד עם זאת, ההלכה הפסוקה קובעת שמידת ההוכחה המוטלת על התובע תגמול הינה באופן של "מתקבל על הדעת" בלבד.

על כן במסגרת התביעה מומלץ להעלות על הכתב במסגרת תצהיר את מלוא הנסיבות אשר יכלו לגרום לנכות ממנה סובל התובע תוך התייחסות לאופי השירות ומועד תחילת הכאבים.

כמו כן, רצוי לצרף את מלוא המסמכים הרפואיים הדרושים להכרעה בעניין ואף מומלץ לשקול צירוף חוו"ד רפואית, במידת הצורך.

לא למותר לציין, כי נכה שדרגת נכותו שתיקבע לו תהא בין 10% ל-19% יקבל מענק חד פעמי בגובה עשרות אלפי ₪ ונכה שדרגת נכותו שתיקבע לו תהא בין 20% ל-100% יקבל קצבה חודשית.

רק לאחרונה נתקבלו אצל לקוחות משרדנו סכומים של מאות אלפי ₪ האחד מכונאי רכב שסבל מבעיות גב וברכיים והאחר איש קבע שנפגע בעת משחק באולם ספורט של הבסיס בו הינו משרת וכתוצאה מכך אובחן אצלו קרע בגיד האכילס.

לסיום חשוב לציין, כי קיימת התיישנות של שלוש שנים מיום השחרור להגשת התביעה למעט במקרים המנויים בחוק הנכים ועל כן מומלץ לבחון הגשת תביעה בסמוך למועד השחרור או למועד הופעת הליקוי.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, קצין תגמולים, אגף השיקום,משרד הביטחוןוהוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי , אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.