הטיפול משפטי אל מול חברות הביטוח, אשר עניינן קבלת פיצויים בגין תאונת דרכים, טומן בחובו מספר "מכשולים" אשר יש לתת עליהם את הדעת.
תחילה, יש לזכור כי חברות הביטוח מיומנות בטיפול אל מול הנפגעים, עם כל המשתמע מכך.
לעיתים, הגורם המטפל מטעם חברת הביטוח הינו עו"ד.
על כן, טרם חתימה על כל מסמך, לרבות כתב ויתור וסילוק, רצוי להיוועץ עם עו"ד המתעסק בתחום.
כמו כן, ככל שקיימת מגבלה רפואית ממנה סובל הנפגע רצוי, כי העו"ד אותו שכרתם ייוועץ עם מומלץ רפואי.
לעיתים תכופות בדיקה זאת כרוכה בתשלום למומלץ, אך היא בדיקה הכרחית.
כמובן שטרם הפניה לעו"ד, רצוי לאסוף את כל המסמכים הרפואיים, דו"ח שמאי וכן אישור תלונה מהמשטרה.
לעניין שכ"ט עו"ד חשוב לדעת, כי ככל ששכ"ט נקבע על בסיס "ההצלחה" בתיק, כי אז שיעור אחוזי שכ"ט נקבעו בחוק.
לסיום מאמר זה נדגיש, כי קיימת חשיבות לתעד ולשמור כל קבלה על הוצאה רפואית וכן כל הוצאה אחרת הקשורה לתאונת הדרכים, כדוגמא: ציוד רפואי לעזרה, עזרה בבית, אובדן ימי עבודה וכו'.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, נזיקין, אגף השיקום, דיני עבודה והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ רפואי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.