פיטורין – הקדמה:

פיטורים / פיטורין הינה פעולה שיכולה להיווצר הן על ידי העובד והן על ידי המעסיק כאמור לכל אחד מהצדדים קיימת האפשרות לסיים את התקשרות העבודה וזאת כאמור בתנאי שלא מדובר בהפרה של אחד מאותן נסיבות המחייבות הגינות ואשר מחייבת את המעסיק להימנע מפיטורין שלא כדין שאם לא כן עלול למצוא עצמו חשוף לתביעה.

הפליה:

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר פיטורים שלא כדין הנובעים מהפליה בהתאם לנסיבות המפורטות בו:

לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים, או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות הבטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

שירות במילואים:

סעיף 41א לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)קובע באופן מפורש כי אין לפטר עובד הנמצא בשירות מילואים במדינה כמו שלנו בה חלק ניכר מהאזרחים משרתים במילואים, קיימת חובה להגן על אנשינו מפני מעסיקים שרואים מול עיניהם רק את העיסוק ובוחרים להתעלם מהמחויבויות החברתיות.

(א1) לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו (בחוק זה – פיטורים בשל שירות מילואים), ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.

(ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים; לא תיתן הועדה היתר לפי סעיף קטן זה אלא אם כן יוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים; הועדה תיתן את החלטתה, ככל הניתן, לאחר שתובא לפניה תגובת העובד.

הריון ולידה / טיפולי פריון:

הגנה נוספת מפני פיטורים שלא כדין והנפוצה ביותר נוגעת לסוגיה של נשים בהריון, סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים מפרט את ההגנה הניתנת לעובדת הנמצא בהריון וזהו סעיף החוק:

לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראת סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות; לעניין סעיף קטן זה רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, כפיטורים.

כאמור ואף חשוב לציין כי גם לאחר חזרת האישה מחופשת הלידה ו/או בשל נסיבות הארכת חופשת הלידה אין לפטרה ויש לשמור על זכויותיה.

כמו-כן בסעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים נקבע כי עובדת הנעדרת מחמת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת הנעדרים מחמת טיפולי פוריות לקראת ילדה הראשון או השני, ובמשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי היעדרות אלה, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות זו.

חופש ההתאגדות:

סעיף 33י(א) לחוק הסכמים קיבוציים קובע כי "מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה" בשל פעולה הקשורה בחופש ההתאגדות של העובד, כגון חברות בארגון עובדים או בוועד עובדים.

כאמור קיימות נסיבות נוספות אשר בגינן לא ניתן לפטר עובד כגון: מחלה, שהייה במעון נשים מוכות ועוד….

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

הכותב הינו ממשרד עורכי דין מלכא ושות' המתעסק בנדל"ן, איחוד תיקים, ביטוח לאומי, דיני עבודה הוצאה לפועל וכינוס נכסים.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

מלכא ושות' משרד עורכי דין:

טלפון: 1-700-702-755, למשרד סניף ראשי בחיפה ושלוחה בתל-אביב אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ.

פיטורין – מאמרים אחרונים:

עורך דין מע"מ – מה כדאי לדעת?

ניווט בנוף המורכב של מס ערך מוסף (מע"מ) עלול להפוך למשימה מרתיעה עבור אנשים פרטיים ועסקים כאחד. המורכבות והתקנות סביב נושא המע"מ מחייבות מומחיות של איש מקצוע מיוחד, כלומר עורך דין מע"מ. למומלצים משפטיים מסוג זה יש את הידע והניסיון

הלכת השוויון בנטל המזונות על מי חלה ההלכה 

הלכת השוויון בנטל המזונות על מי חלה ההלכה מאמר מקצועי העונה על שאלות נפוצות בעניין מזונות לייעוץ משפטי ללא התחייבות בתחום גירושין ודיני משפחה. התקשרו אלינו 1-700-702-755! הלכת השוויון בנטל המזונות? פס"ד 919/15 כפי שמוכר בקרב עורכי הדין כ"הלכת השוויון

  • עורך דין חדלות פירעון

עורך דין מיסים

משרד עו״ד מלכא ושות׳ הינו משרד עו״ד בוטיק, בעל מחלקה ייעודית הכוללת עורכי דין המתעסקים בדיני מיסים, בייצוג נישומים מול רשויות המס, בין אם במסגרת חקירות שהרשויות מנהלות כנגד הנישומים ובין אם בהליכים משפטיים מול רשויות המס. למשרדנו עיסוק הן

מאמרים פיטורין