סעיף 257(5) לפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג – 1983, קובע כי "בית המשפט רשאי לפרק חברה במידה והוא סבור שמן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק".

ההלכה המקובלת הינה להימנע ככל הניתן מפירוק בשל סכסוכים בין בעלי מניותיה. "מאז חוקק סעיף 257(5), השתכללו דיני החברות, ונוספו להם סעדים רבים ומגוונים בתחום קיפוח המיעוט ויישוב סכסוכים בניהול חברה. לכן, לא ישתמש בית המשפט בעילת פירוק זו אלא במצבים קיצוניים בלבד…". (ראה: פש"ר (ת"א) 1816/00 גלריית גורדון בע"מ נ' גולקונדה אמנות בע"מ) (פורסם בנבו), פש"ר (ב"ש) 6172/01 פרברי אלעזר דוד נ' שירותי ליסינג בנגב ש.ל.ב בע"מ ואח' (פורסם בנבו)

ב-פש"ר 1260/00 אף נקבע ש"יוצא, כי פירוק חברה סולבנטית מטעמי צדק ויושר הנוגעים לסכסוכי בעלי מניות יתאפשר רק אם לא צלחו הן הסעדים של תיקון הקיפוח והן הסעדים של רכישה החוצה. זאת, אלא אם כן עסקינן במצבים מיוחדים של שיתוק החברה, או בחברה אנומלית שאינה אלא "סידור עבודה פנימי", מהסוג שנידון בפש"ר 1816/00, גלריה גורדון. 

אין חולק, כי דברים אלו אינם מתקיימים בנסיבות המקרה דנן; סעדים להסרת קיפוח לא נוסו כלל ועיקר, שלא לדבר על רכישה החוצה" (ראה: פש"ר (ת"א) 1260/00 אם.אם.ווי בניה אחזקות וניהול נדל"ן בע"מ נ' משה בינדר ואח', פש"ר (י"ם) 976/04 גולובנציץ חיים נ' פנינת טל השקעות ובניה בע"מ ואח') (פורסם בנבו).

לא זאת בלבד אף זאת, ב-רע"א 5596/00 שולמית סתוי נ' שאולי נאחוסי, פ"ד נז(1) 167, נדון מקרה שבו החליט בית המשפט המחוזי בחיפה (ראה: פש"ר 265/99 מיום 26.06.2000) לא לפרק את החברה על פי סעיף 257(5), כיוון שדובר בחברה פעילה וסולבנטית, אך החליט לבצע התמחרות בין הצדדים על מנת להביא למצב שבו בסופו של דבר אחד מבעלי המניות ירכוש החוצה את חלקו של השני. בית המשפט העליון (כבוד הנשיא ברק) דחה את הערעור שהוגש על ההחלטה וקבע שסמכות כזו מצויה בידי בית המשפט, בין היתר על פי סעיף 263 לפקודת החברות. הנשיא (דאז) א' ברק אף קבע כי לבית המשפט שיקול דעת למתן סעד של פירוק לפי סעיף 257(5), ומוסיף: " שיקול – דעת זה קיים גם לגבי העילה של פירוק מטעמי צדק ויושר. עילה זו – שהיא "עילת שסתום" במהותה- יכולה להכיל בתוכה מגוון מקרים. כך, למשל, היקלעות החברה למבוי סתום כרוני; הרס התשתית שלשמה הוקמה החברה; מניעת קיפוח  ועושק של בעל מניות; ניהול החברה בניגוד לדין תוך ביצוע מעשי תרמית; מקרה שמדובר בו בחברה שהיא למעשה שותפות; מצב שהחברה בו היא חברת "בועה"…".

על כן, ככל שמדובר בחברה פעילה ורווחית, כי אז טרם הגשת הבקשה לפירוק רצוי לנסות לבצע "רכישה החוצה" או "התמחרות" בין בעלי המניות.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, משפט אזרחי, חברות, דיני חברות ופשיטות רגל.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.