הצלחות משפטיות בהליך פש"ר והסדר חובות:

משרדנו מלווה בהליכי פשיטת רגל עצמאיים רבים ודואג להם לאישור ניהול עסק לצורך המשך השתכרותם.

משרדנו מלווה בפשיטת רגל לא מעט חייבים שנאלצים לשלם מזונות מופרזים כחלק מכך דואג משרדנו להגיש בקשה להקצבת מזונות וכמובן בסוף ההליך בקשה למחיקת מזונות שנצברו כחלק מהחובות בכדי לאפשר לחייב אפשרות לפתוח דף חדש בחיי.

להלן הצלחות משפטיות בתחום פשיטת רגל והסדר חובות:

משרדנו ייצג בבית המשפט העליון בני זוג מהצפון עם חובות של עשרות מיליוני שקלים ואשר הוחלט לפנותם מדירת המגורים בבית המשפט המחוזי.
לאחר בדיקת התיק במשרדנו והגשת הערעור ניתנה החלטה אמיצה ע"י ביהמ"ש העליון להורות לביהמ"ש המחוזי לדון בתיק החייבים בשנית ולדאוג להם לזכויות בסיסיות כגון מגורים.
בהסכמה מיוחדת שהצליח להשיג משרדנו הוחלט להותיר בידי החייבים מחצית מדירת המגורים שאוחדה בשנות השמונים, כמו-כן העניק ביהמ"ש כסף ממכירת מחצית הדירה לצורך שיפוץ החצי שנותר בהחזקתם וכן נמחקו חובות של עשרות מיליוני שקלים ובכך זכו החייבים להפטר מלא.

משרדנו ייצג בחורה מבוגרת מהמרכז בגין חובות לבנק בשווי של כ- 350,000 ₪ כחלק מגילוי נתונים ותדפיסים ע"י משרדנו הוסכם עם הבנק למחוק את כל החוב ולסגור את תיק ההוצל"פ ללא כל תשלום.

משרדנו ליווה בהליך הפש"ר בני זוג מהדרום שהיו חייבים יחד כ- 2 מיליון שקלים כחלק מההליך הוסכם לסגור את תיקי החייבים בהסדר של 80,000 ₪.

משרדנו ליווה בהליך פש"ר חייבת מהצפון בסכומים של מעל מיליון שקלים כחלק מההסדר שילמה החייבת כ- 60,000 ₪ וזכתה להפטר מחובותיה.

משרדנו ייצג חייב מהצפון שהיה בעל חברה עם חובות עתק בשווי מיליוני שקלים, בעניינו התעוררו מספר בעיות בדבר תום הלב אולם בהסכמת הצדדים וכחלק מההפטר העמיד החייב את התיק בסכום כולל של 150,000 ₪ וזכה להפטר מחובותיו.

משרדנו ליווה בבית המשפט המחוזי בהליך פש"ר חייבת עם חובות של כ-250,000 ₪ כחלק מתוכנית פרעון שילמה בסופו של יום החייבת כ- 30,000 ₪ וזכתה להפטר מחובותיה.

משרדנו ייצג ערבות מהמרכז מול הבנק ואשר נדרשו לשלם כ- 350,000 ₪ בגין ערבותן כחלק מההסדר הצליח משרדנו להפחית את החוב לשני הערבות בסכום כולל של 30,000 ₪ כאשר כל אחת מהן נדרשה לשלם בסופו של יום 15,000 ₪ בלבד.

משרדנו ליווה חייבת באיזור חיפה בגין חובות מוצהרים של 2,500,000 ₪ וזכתה להפטר מחובותיה בסכום כולל של 100,000 ₪.

משרדנו ליווה בחור בסוף שנות העשרים שהצהיר על חובות בסך של 1,400,000 ₪ וזכה להפטר מחובותיו בסכום כולל של 150,000 ₪.

למשרדנו פנה בחור שהיה בעבר פושט רגל בחובות מוצהרים של 1,800,000 ₪ ומאחר ולא עמד בהגשת דוחות ותשלומים נדחה בסופו של יום ע"י ביהמ"ש, כחלק מהטיפול הגיש משרדנו בקשה חדשה להכרזה ועוד בטרם הדיון הראשון הגיע המשרד להסכמות לפיו ישלם הלקוח סך של 65,000 ₪ ובכך יזכה להפטר במעמד ההכרזה.  

למשרדנו הגיעו בני זוג בחובות מוצהרים של 19,000,000 ₪ ואשר זכו בשל נסיבות מתאימות להפטר בסך של 160,000 ₪.

למשרדנו הגיעה לקוחה בשנות השלושים ואשר הצהירה על חובות בסך של 1,200,000 ₪ ביהמ"ש הכריז עליה כפושטת רגל ואישר הפטר בסך של 170,000 ₪.

למשרדנו הגיע בחור בשנות השלושים לחייו ואשר הצהיר על חובות בסך של 850,000 ₪ כחלק מההסדר שילם החייב סך של 150,000 ₪ ופתח דף חדש בחייו.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורך דין פשיטת רגל הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

הצלחות משפטיות בנזיקין, ביטוח לאומי, ביטוח, תאונות דרכים, משרד הביטחון:

משרדנו מלווה בהליכים משפטיים בתחומי הנזיקין , ביטוח לאומי , משרד הביטחון , תאונות דרכים , ביטוח ועוד.

להלן הצלחות משפטיות בתחומים הנ"ל:

משרדנו ייצג בבית משפט השלום, מקרה בו נידון עניינה של אלמנתו של מנוח אשר הצטרף לפוליסה ביטוח חיים בגיל 62 בשנת 2011 ונפטר בשנת 2015.

העניין הסתיים בפשרה ומנוחת המנוח זכתה לסכום של עשרות אלפי ₪.

משרדנו ייצג לאחרונה לקוח כנגד המוסד לביטוח לאומי במקרה שבו נקבעו ללקוח 91% נכות רפואית אך המוסד לביטוח לאומי שב וקבע ללקוח דרגת אי כושר בשיעור של 65% בלבד.

כתוצאה מכך נפגעה זכאותו של הלקוח לקבל קצבת נכות מלאה כי אם נאלץ הלקוח להסתפק בקצבה חלקית בלבד.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורך דין ביטוח לאומי / עורך דין משרד הביטחון ועוד הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.