רכישת דירות

רכישת דירות

 

על פי סעיף 8 לחוק המקרקעין התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב
ראוי להדגיש, כי אף זיכרון דברים הינו חוזה לכל דבר ועניין, כאשר יום חתימת זיכרון הדברים הוא אף היום הקובע לעניין מס הרכישה. המשמעות הינה שחובת הדיווח לרשות המיסים מתקצרת.

כל מה שצריך לדעת על רכישת דירות

קודם לרכישת הדירה יש לבחון שהנכס נבנה על פי היתר, וכן שהוא נקי מכל שעבוד, משכנתא, חוב, או כל זכות של צד ג'.
כמו כן, טרם רכישת הדירה חשוב לבחון את חבויות המס הנובעות מן ההסכם, בפרט מס השבח (החל על המוכר) ומס הרכישה (החל על הרוכש).
מומלץ אף להוציא במשרדי רשם המקרקעין (הטאבו) את נסח רישום הזכויות בנכס (במקרה הצורך אף במנהל, רשם המשכונות, רשות המיסים וכו').
בהסכם עצמו חשוב לשים לב הן למבוא והן להסכם עצמו, לרבות, הצהרות הצדדים, התמורה, מועד מסירת החזקה, העברת הזכויות, מתן יפויי כוח בלתי חוזרים, סעדים וכיוב'.

מיד לאחר חתימת ההסכם, ומוקדם ככל האפשר, יש לרשום (ככל שניתן) הערת אזהרה, אשר מסייעת במניעת עסקה סותרת ו/או נוגדת, ומגנה אף בפני עיקול.
חשוב להדגיש, כי חובה לדווח על העסקה לרשויות המס תוך המועד שנקבע לכך בחוק.
בעניין זה אציין, כי ללא קבלת אישורי מיסים מרשויות המס לא ניתן להשלים את העסקה במשרדי רישום המקרקעין (כמו גם אישורי רשות מוניציפאלית, וועדה מקומית לתכנון ובניה וכו').

טיפ אחרון אשר עלה בחודשים האחרונים בכלי התקשורת בפרשת חפציבה הינו: שיש להבטיח כי הכספים אשר משולמים על ידי הרוכש יובטחו בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), לפיו נאסר על המוכר לקבל למעלה מ-15% מן התמורה אלא אם הבטיח את ההשקעה כקבוע בחוק.
רכישת דירה (ו/או מגרש לצורך הקמת הבית) הינה הרכישה הגדולה ביותר (בדר"כ) אותה מבצע אדם במשך חייו. על כן, יש להיזהר בטרם החתימה על כל מסמך שהוא ולהיוועץ קודם לכן עם עו"ד.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, נזיקין, מקרקעין, מכר דירות והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

5/5 - (1 הצבעה)