פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים / נותן שירותי מטבע – הקדמה

פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים ו/או נותן שירותי מטבע היינו מאמר ייחודי בתחום דיני בנקאות המתאר את הסוגיות המשפטיות מול הבנקים.

את פתח דברינו נתחיל באמרה לפיה חשבון בנק הוא "שירות חיוני" המהווה "אמצעי בסיסי לניהול פעילות פיננסית".

על אף האמור וחרף העובדה כי מדובר בזכות חשובה רבים מוצאים את עצמם מתקשים בפתיחת חשבון אם בשל הסתבכות כלכלית שהייתה בעברם ואם בשל רצונם לנהל חשבון עסקי.

זה המקום לציין כי חובת הבנקים מעוגנת בהוראות חקיקה המופיעות גם בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981.

חשוב להדגיש כי גם הוראות החקיקה אינן מחייבות את הבנקים לתת אשראים וכל מקרה ומקרה צריך להיבחן בנפרד מתוך הבנה האם שיקולו של הבנק היה משיקולים זרים או למעשה מדובר בסירוב בלתי סביר.

הדרישה לנמק את נסיבות הפגיעה ועריכת שינויים בחשבון פעיל או שמה מדובר באי מתן אפשרות לפתיחת חשבון היה מחובתו של הבנק.

מלכא ושות' משרד עורכי דין יסייע לכם: חלפן כספים / נותן שירותי מטבע ? עורך דין דיני בנקאות מומלץ לשירותכם!

מחפשים עורך דין נגד בנקים ? אנו כאן לשירותכם – התקשרו 1-700-702-755!

פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים / נותן שירותי מטבע – הגושפנקא המשפטית לדרישה:

דרישה זו זכתה לאחרונה גם לגושפנקא משפטית אשר ניתנה בפס"ד ע"י כב' השופטת הלית סילש מביהמ"ש המחוזי בת"א  41885-02-16 משה בן יעקב נ' הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ:

"החוק אמנם אינו מחייב את הבנק לתת אשראי, אך סוגיית ביטול ו/או הקטנת אשראי היא נושא שלעתים הבנק נוהג בו שלא כשורה, ורצוי להתייעץ במקרים אלו", מדגיש עו"ד זילברפלד.

לדבריו, משפט המפתח בחוק היינו סירוב בלתי סביר.

דהיינו, אם הבנק לא ישכנע בסבירות סירובו לפתיחת/ניהול החשבון – הוא יחויב לספק את השירות הבנקאי.

חשוב להבין כי אין כיום הגדרה ממצה בחוק למונח "סירוב בלתי סביר", והפסיקה יוצקת תוכן למונח בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו.

לדוגמה, נקבע שאם לבנק יש יסוד סביר להניח שבחשבון שהלקוח מתבצעות פעולות הקשורות להלבנת הון – זכותו לסרב לפתיחת/ניהול חשבון בנק של לקוח.

כמו כן, נקבע שסגירת חשבון תיחשב כסבירה אם הלקוח מנהל חשבונו בצורה מזיקה, למשל, כשהוא מפקיד בחשבונו שיקים גנובים/מזויפים.

ישנם כמובן שני צדדים למטבע, תרתי משמע.

במקרים אחרים – חשדות של הבנק למעורבות לקוח ב"שוק אפור", שלא הוכחו – גרמו לחיובו לספק את השירות ואף לשלם הוצאות.

מחפשים עורך דין לחלפן כספים ? אנו כאן לשירותכם – התקשרו 1-700-702-755!

פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים / נותן שירותי מטבע – פסק דין נוסף בסוגיה:

לאחרונה ניתן פס"ד ע"י כב' השופטת הלית סילש מביהמ"ש המחוזי בת"א 41885-02-16 משה בן יעקב נ' הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ:

"מקום בו הבנק אינו מציג את הטעמים, הראיות או הנתונים המשמשים בסיס להחלטתו שלא להיעתר לבקשת התובע לפתיחת חשבון בנק, לא ניתן להורות כי מדובר בהחלטה סבירה.

מקום בו הנטל להוכיח כי אכן מדובר בהחלטה סבירה מוטל על הבנק, יש לראותו בנסיבות אלו כמי שלא הרים את אותו נטל.

כאמור, שמורה לבנק הזכות והבחירה שלא לגלות את הנתונים אשר שימשו לו כבסיס להחלטתו, ואולם להחלטתו זו משמעות והשלכות ולא ניתן לקבל את הצעת הבנק במסגרתה יוכרע עניינם של הצדדים על בסיס הצגת ראיות לבית המשפט בלבד, עת כי הצעה זו עומדת בניגוד לבסיס השיטה המשפטית."

מחפשים עורך דין לנותן שירותי מטבע ? אנו כאן לשירותכם – התקשרו 1-700-702-755!

פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים / נותן שירותי מטבע – פסק דין נוסף בסוגיה:

דוגמאות רבות לכך ניתן למצוא בקושי בפתיחת חשבון בנק לחלפן כספים ו/או נותן שירותי מטבע, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי למעשה מדובר באינטרס של הבנק למנוע פתיחת עסקים מסוג זה כאמור באם לא יהיו חשבונות בנקים אזי יאלצו נותני שירותי המטבע לסגור את העסק ובכך למעשה הבנק יהיה הבלעדי בהמרת מטבע מה שיוסיף ויגדיל את הרווחים של הבנקים.

הבנקים חוזרים בכל פעולה כנגד חלפני כספים ו/או נותן שירותי מטבע בטענה כי מדובר בחשד להלבנת הון טענה זו עולה בכל כתב הגנה או תביעה של הבנק ובכך למעשה מורתעים השופטים לקבוע אחרת מה שפוגע בצורה ניכרת בחופש העיסוק.

השאלה שנשאלת מי הפך את הבנקים גם לשופט ובתפקידו גם כתליין?

תשובה לכך מובאת בפסיקה אותה נוהגים הבנקים להשתמש הבנקים מפנים לפס"ד בעניין רע"א 6582/15 עמותת עיאמאר לפיתוח וצמיחה כלכלית נ' בנק הדואר, חברת דואר ישראל בע"מ (פורסם בנבו 1.11.15).

עיון באותו פסק דין מלמד כי החלטתו של כב' בית המשפט העליון התקבלה על בסיס נתונים וטעמים הנקובים באותו פסק דין, אשר נפרסו בפניו, במפורש.

מחפשים עורך דין דיני בנקאות ? אנו כאן לשירותכם – התקשרו 1-700-702-755!

פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים / נותן שירותי מטבע – פסקי דין מול חלפני כספים:

פס"ד נוסף בו משתמשים הבנקים ניתן במסגרת ת"א (מרכז) 43887-01-13 אם.אל.גי.איי מימון והשקעות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (סניף נווה ים) פורסם בנבו -17.11.2013, קבעה כב' הנשיאה דאז השופטת גרסטל כי מקום בו קיים יסוד סביר להניח כי התובעת מבצעת בחשבונה פעולות הקשורות בהלבנת הון, יהא הבנק רשאי לסרב לנהל את אותו חשבון.

עם זאת ניתן ללמוד גם מאותם פסקי דין כי בכל מקרה ומקרה הוצגו נתונים ברוחב יד בפני בתי המשפט אשר ככל הנראה איששו את טענות הבנקים.

מנגד נקבע ע"י כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן פס"ד 60553-06-13 כי,

"מרגע שהבנק לא הוכיח יסוד סביר לפעולותיו כבר מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת החברה. אך המשיך בית-המשפט ומצא כי הנזק שייגרם לבנק מהמשך פעולות החשבון קטן מהנזק שייגרם לחברה לו תופסק פעילות העסקית מכיוון שמשמעות פעולה זו היא קריסתה."

פס"ד אמיץ נוסף ניתן ע"י כב' השופט מגן אלטוביה ביום 14.4.16 בפס"ד 27063-12-13 MFX בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

"צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014, מטיל על נותני שירותי מטבע חובות זיהוי, רישום ודיווח.

יחד עם זאת ומבלי לקבוע עמדה, אפשר שגלום בפעילות נש"מים סיכון גדול יותר להלבנת הון.

אלא, שלא על הבנק מוטל הנטל לנטרל את פעילות הנש"מים או חלקה כל עוד פועלים הם על פי הוראות הדין הרלבנטיים. עיון בהוראות צו חובת הזיהוי החל על הבנקים, מלמד כי על הבנק הוטלו חובות זיהוי, רישום ודיווח.

ממילא ומשפעילות בנקאית מסוימת לא נאסרה בחוק ולא קיים חשש ממשי שהיא קשורה בהלבנת הון או מימון טרור, אין הבנק רשאי למנוע אותה.

כמובן, אין בכך כדי למעט מחובת הבנק לבקש פרטים והסברים על פעילות בנקאית של נש"מים ובכלל זה לברר אודות זהות לקוחות הנש"מ עמם מבוצעת הפעולה הבנקאית ו/או הנהנה, וככל שמתעורר חשש ממשי להלבנת הון לאסור ביצוע פעולה."

פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים / נותן שירותי מטבע – המשך פסקי דין:

בסופו של יום נקבע ע"י כב' השופט כי,

"נוכח כל אלה, התביעה מתקבלת באופן חלקי והנני מורה לבנק לאפשר לתובעת לרכוש ו/או למכור מט"ח מנותני שירותי מטבע אחרים או כל גורם אחר באמצעות חשבונותיה בבנק, בכפוף לכך שאין בפעולה כזו המבוצעת על ידי התובעת משום חשש ממשי להלבנת הון בפרט והדין בכלל."

לגישתו של הח"מ המערכת המשפטית חייבת לשנות את גישתה לעניינים המדוברים ולקבוע בצורה מפורשת כי בכל מקרה של חשש להלבנת הון יפנה הבנק לרשויות המוסמכות.

כדוגמא מחלקה מיוחדת ברשות המיסים שיבחן בצורה מהירה (כמובן תוך תקופה קצובה) את החששות וזה יקבע האם בכך יש או הן הלבנת הון.

הותרת השליטה בידי הבנקים מייצרת ניגוד אינטרסים פסול שבוודאי לא היה מקובל ע"י שום גורם משפטי וכנראה הדבר גם לא יעבור את בדיקת בג"ץ מאחר ומדובר בפגיעה חמורה בחופש העיסוק.

מלכא ושות' משרד עורכי דין – משרד עורכי דין דיני בנקאות, התקשרו אל עו"ד בנקים 1-700-702-755!

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

הכותב היינו עו"ד בנקים המתעסק בתחומים דיני בנקאות ו-פשיטת רגל ובנושאים: חלפני כספים, הסדר חובות מול בנקים, נותני שירותי מטבע וכו'.

מלכא ושות' משרד עורכי דין – כאן לשירותכם גם בנושאים שונים בתחומים שונים כגון: צוואה, ירושה, משרד הביטחון ועוד.

פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים / נותן שירותי מטבע – עו"ד נגד בנקים:

מלכא ושות' משרד עורכי דין נגד בנקים - עורך דין לחלפן כספים | עורך דין לנותן שירותי מטבע | פתיחת חשבון בנק וניהולו לחלפן כספים | פתיחת חשבון בנק וניהולו לנותן שירותי מטבעמשרד עו"ד מלכא ושות' מתעסקבתחום דיני בנקאות.

משרדנו מלווה לקוחות רבים הנמצאים בהליכים משפטיים מול הבנקים לרבות נותני שירותי מטבע.

לרבות הליכים הקשורים ב-הסדר חוב מול הבנק, פתיחת חשבון לחלפן כספיםפתיחת חשבון לנותן שירותי מטבע וכו'.

מחפשים עורך דין נגד בנקים ?

פנו אלינו, אנו ב-מלכא ושות' משרד עורכי דין נדאג ללוות אתכם ולייעץ לחלפני כספים / נותני שירותי מטבע והליכים נוספים בתחומים דיני בנקאות, הוצאה לפועל.

עורכי הדין ב-מלכא ושות' משרד עורכי דין נותנים מענה במגוון רחב של תחומים: הוצאה לפועל, דיני בנקאות, פשיטת רגל וכו'.

למשרדנו יש סניף ראשי בחיפה ושלוחה בתל אביב, טבריה ועפולה, אך אנו נותנים מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ, מצפון ועד דרום.

ניתן למצוא ברחבי האתר עוד תחומים משפטיים רבים כמו: פשיטת רגל, משרד הביטחון, הוצאה לפועל ועוד רבים אחרים.

בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

אנו במשרד מלכא ושות' עורכי דין כאן לסייע לכם בדיסקרטיות ומקצועיות בזכות הניסיון שצברנו במהלך השנים.

מחפשים עורך דין בנקים ? מלכא ושות' לשירותכם!

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורך דין בנקים הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

4.9/5 - (16 הצבעות)