את הבקשה לעיכוב הליכים /או ביטול הליכים יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל בצורה משפטית מנומקת בכדי שלא תצטרכו אח"כ להגיש ערעור על החלטת רשם שבד"כ מקשה על קבלת עיכוב ההליכים ושלבטח מייקרת את ההליך המשפטי. לרשם ההוצאה לפועל קיימת האפשרות לעכב את ההליכים לזמן קצוב ובמרבית המקרים יהיה מעוניין רשם ההוצל"פ להעביר את הבקשה לערכאה שיפוטית מוסמכת.

קיימת חשיבות רבה לאופן הגשת הבקשה, דבר שיגדיל את סיכוייכם לקבל את עיכוב ו/או ביטול ההליכים שננקטים כנגדכם, יש לדאוג להגיש תצהיר מפורט חתום ע"י עורך דין לאימות העובדות, כמו-כן יש להוסיף כל מסמך רלוונטי שיגבה את טענותיכם.

לרוב בית המשפט ו/או רשם ההוצאה לפועל יצטרך לקחת בחשבון את סיכויי הערעור של החייב על ההחלטה שעליה הוא מעוניין לערער. כלומר, במקום בו סיכויי הערעור קלושים מלכתחילה בית המשפט בדרך כלל ימנע ממתן צו לעיכוב הליכים ו/או ביטולם כלומר, אין כוונת הדברים שבית המשפט ישתכנע לחלוטין כי ערעורו של החייב יתקבל בבוא העת, אלא שהוא סובר שעל סמך העובדות שהובאו להליכי הערעור הננקטים יש סיכויים סבירים לצלוח.עוד נדגיש כי, על בית המשפט לבדוק את מאזן הנוחות ומהות הנזקים אשר עלולים להיווצר למי מהצדדים מקבלתה ו/או דחייתה של בקשת עיכוב הליכים ו/או ביטול הליכים. בפס"ד המשמש כהלכה לעניין זה נאמר ע"י כב' נשיאת ביהמ"ש בייניש, וזאת לשון החלטתה:

"בבוא בית המשפט להכריע באם לתת סעד ביניים שמעכב את הליכי ההוצאה לפועל עליו לבחון את הנזק שיגרם לנושים במידה ויינתן הצו, אל מול הנזק שיגרם למבקש במידה וימשיכו ההליכים".

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, נזיקין, ביטוח לאומי, דיני עבודה והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.