לייעוץ משפטי ללא התחייבות בגירושין ודיני משפחה התקשרו אלינו 1-700-702-755!

רקע כלל ייפוי כוח מתמשך:

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 (להלן: "החוק") חולל מהפיכה בזכויות האזרחים במדינת ישראל. אדם בגיר, מעל גיל 18, יכול למנות בעודו צלול וכשיר, אדם אשר יפעל בשמו בעניינים רפואיים, אישיים וכלכליים, בבוא העת בה חו"ח יחדל להיות כשיר לקבל החלטות.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ומהותו:

המסמך יכול להיערך רק על ידי עורכי דין שהוסמכו על ידי משרד המשפטים ועברו הכשרה מקיפה ויסודית בעריכתו של מסמך שכזה. ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך אשר מופקד על ידי עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי ושם מפרט הממנה, כיצד ירצה שענייניו ינוהלו בהתקיים תנאים מסוימים, ומי יהיו אלו שינהלו אותם וזאת בהגיעו למצב בו לא יוכל לקבל החלטות אלה בשל אובדן כשירותו.

מה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס לבין ייפוי כוח מתמשך:

בעבר, כאשר אנשים הגיעו למצב של אי כשירות עקב זקנה, תאונה, פציעה וכיוצ"ב מקורביהם היו צריכים לפנות לבית המשפט על מנת שזה ימנה אותם כדי שיוכלו לפעול בכל ענייניו הכלכליים, הרכושיים, הבריאותיים והאישיים של אותו אדם שחדל לתפקד.

עד אשר בני המשפחה לא מונו כאפוטרופוסים, הם לא יכלו לפעול בשמו של הקרוב להם ולדאוג לרווחתו. יתרה מזאת, הם לא יכלו למשוך כספים מחשבונו של יקירם על מנת שיממנו עבורו את הטיפול הרפואי.

תהליך  מינוי אפוטרופוס נעשה בדיעבד, קרי, אחרי שהאדם נכנס למצב אי כשירות.

יתרה מכך, ההליך לקח זמן רב מאוד, היה מסורבל וביורוקרטי, ולעיתים הכניס את כל המשפחה ללחצים ופרוצדורות מיותרות.

זאת ועוד, לאחר שהתמנו כאפוטרופוסים, במקרה הטוב, בני המשפחה מחוייבים היו להציג דוחות תקופתיים בהם הם מפרטים את כל הפעולות שנערכו על ידם בשמו של קרובם. ללא ספק מייגע ומתסכל.

בנוסף, אם בני המשפחה לא היו מסכימים מי מהם ימונה כאפוטרופוס, הדבר היה מגיע לכדי סכסוך משפחתי ובמקרים כאלו המדינה היתה ממנה אפוטרופוס בתשלום, שאינו מוכר לבני המשפחה, והוא היה מקבל החלטות כלכליות, רכושיות ורפואיות בשם אביהם או אימם. מצב אבסורדי ללא ספק.

תיקון החוק הביא עימו כאמור בשורה גדולה. לא רק שהממנה הוא זה שיקבע מי ינהל את כל ענייניו, הרי שבוטלו כמעט לחלוטין העניינים הבירוקרטיים והמסורבלים שתוארו לעיל. ייפוי כוח מתמשך נערך כאשר הממנה נמצא בכשירות ובצלילות והוא זה שקובע מי יהיה זה שימונה ויופקד על ענייניו בבוא העת.

יעילות ודרך עריכת ייפוי כוח מתמשך:

המדינה כמעט ולא מעורבת יותר בכל העניינים של הפרט.

הפעלתו של ייפוי הכוח המתמשך בבוא העת, קרי כניסתו לפועל, הינה פרוצדורה מהירה ופשוטה שמתרחשת תוך ימים מרגע כניסתו של הממנה לאי כשירות, לאחר שאושרה על ידי רופא מומלץ בעניין.

ההבדלים בין אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך הינם ברורים: מתהליך מייגע, ארוך, ביורוקרטי שנעשה בדיעבד, לתהליך פשוט המאפשר לנו לקבוע מבעוד מועד מי יפעל בשמנו כאשר לא נוכל לעשות זאת.

זו הקלה לא רק עבור הממנה, אלא ללא ספק עבור מיופי הכוח, הילדים או המקורבים של הממנה.

אלו אינם צריכים יותר להתעסק בזמנים דחוקים בבקשות למינויים כאפוטרופוסים, אינם צריכים לדאוג למימון הוצאות רפואיות ויודעים בדיוק מה התכוונו הוריהם וכיצד הם היו רוצים לפעול בשמם.

עריכת המסמך מתבצעת על ידי עורך דין אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים בהכשרה מקצועית לערוך מסמך זה.

עורך הדין נפגש עם הלקוח במשרדו או בבית הלקוח ועובר עמו על שאלות ונושאים מגוונים שירכיבו לאחר מכן את כל המסמך.

אילו נושאים יכולים להיות כלולים בייפוי הכוח המתמשך:

בייפוי הכוח הממנה יפרט את העניינים שבהם  מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו. הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסה לתוקף של ייפוי הכוח וכן לעניין פקיעתו. אילו נושאים יכולים להיות כלולים בייפוי הכוח המתמשך?

נדל"ן – מיופי הכוח יהיו רשאים מפורשות לפעול בניהול נכסי הנדל"ן לרבות מכירה העברה לבן משפחה וכד'.

ניהול עסק – הממנה יכול למנות את מיופי שכוח שיקבלו החלטות בניהול השוטף של העסק, לרבות העסקת עובדים ותשלומי משכורות.

רכבים – רצוי לפרט מה יעלה בגורל רכבי הממנה בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

ניהול חשבונות הבנק – כיצד ינוהלו חשבונות הבנק של הממנה, האם תוגבל משיכת כספים מהחשבון ובאילו מקרים.

תרומות, מתנות, הלוואות והתייחסות למוצרים פנסיוניים.

עניינים אישיים-  הנוגעים לרווחתו של הממנה לצרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו וענייניו הנפשיים או החברתיים.

עניינים רפואיים- הכוללים קבלת החלטות המתבקשות מצד גורמים רפואיים, כגון ניתוחים, שיטות טיפול, רכישת תרופות והעלויות לטיפולים הרפואיים

כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

עלות ייפוי כוח מתמשך אינה אחידה. המחיר המומלץ של לשכת עורכי הדין הינו 5,000 ₪ (בתוספת מע"מ) עבור עריכת ייפוי כוח אחד ו 7,000 ₪ לזוג (לא כולל מע"מ). ניתן למצוא מחירים בסדר גודל של בין 4,500₪ ל 10,000 ₪.

מחיר של ייפוי כוח מתמשך נמוך משמעותית מתהליך של מינוי אפוטרופוס, לרבות תשלום בגין שכרו. אפוטרופוס זכאי לקבל שכר על תפקידו בעוד מיופי כוח בייפוי כוח מתמשך הם בד"כ קרובי משפחתו של הממנה ואינם מקבלים שכר עבור מינויים. תשלום עבור האפוטרופוס מתבצע מכספי האדם שהוא מונה לו ומנכסיו.

לסיכום:

לאחר שעורך הדין קיים את פגישותיו עם הממנה ועם מיופי הכוח עליו להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי. ללא ההפקדה לא ניתן להפעיל בעתיד את ייפוי הכוח.

עורך הדין  מפקיד את ייפוי הכוח המתמשך באמצעות כרטיס חכם במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים. לאחר ההפקדה האפוטרופוס הכללי עובר על המסמך ומאשר או דוחה אותו. ממועד הפקדת ייפוי הכוח ועד לכניסה שלו לתוקף יקבל הממנה אחת לשלוש שנים תזכורת אם ירצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.

לאחר שהמסמך אושר אצל האפוטרופוס הכללי הוא נשאר במשמרת עד אשר מיופי הכוח מוצאים לנכון שיש להפעילו.

לסיכום, חשיבות עריכת ייפוי כח מתמשך היא כה גדולה, מעבר לכך שהיא מאפשרת לממנים לחיות את סוף חייהם בכבוד היא מקילה משמעותית על כל אלו אשר נותרו לטפל בממנה.

מחפשים עורך דין לענייני משפחה? או עורך דין אפוטרופוס? התקשרו אלינו 1-700-702-755!

משרד עורכי דין מלכא ושות' מתעסק רבות בליווי בתחום המשפחה הן בהליכי גירושין והן בצוואה, ירושה וכל סכסוך בין בני משפחה.

הכותב היינו עורך דין לדיני משפחה ממשרד עורכי דין מלכא ושות' 

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך – מלכא ושות' משרד עורכי דין אפוטרופוס:

מלכא ושות' משרד עורכי דין דיני משפחה -דיני משפחה | עורך מוסמך לייפוי כוח

מלכא ושות' משרד עורכי דין עורך דין ייפוי כוח מתמשך

מלכא ושות' משרד עורכי דין היינו אחד המשרדים המובילים בארץ בתחום ענייני המשפחה והגירושין.

משדרנו מעסיק את מיטב עורכי הדין המומלצים בנושא משפחה, ונותן שירות דיסקרטי ואמין לקהל הלקוחות קרי המיוצגים.

מחפשים עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך? פנו אלינו עוד היום!

למידע נוסף וייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן לפנות אלינו דרך הטלפון: 1-700-702-755 או דרך טופס צור קשר.

למשרדנו סניף ראשי בחיפה ושלוחות בתל-אביב, הרצליה ועפולה אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ במגוון תחומי המשפט האזרחי וכן בענייני משפחה, צוואה, ירושה וגירושין.

בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

אנו במשרד מלכא ושות' עורכי דין כאן לסייע לכם בדיסקרטיות ומקצועיות בזכות הניסיון שצברנו במהלך השנים.

מחפשים עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך? מלכא ושות' לשירותכם!

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורכי דין לייצוג ועריכת ייפוי כוח מתמשך ובנושאים נוספים בתחום המשפחה הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

5/5 - (16 הצבעות)