הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה – כל מה שחשוב לדעת בנושא!

לא אחת מקבל משרדנו פניות מצד שוכרים של נכסי מקרקעין (דירות מגורים, חנויות) המבקשים לברר מה ביכולתם לעשות כאשר קיימים ליקויים בדירה כדוגמת בעיות חשמל, רטיבות, סדקים, אשר בעל הנכס (המשכיר) נמנע מלתקנם.

הדברים בעייתים בפרט כאשר בעת חתימת הסכם השכירות נמסרים בטחונות כדוגמת המחאות, שטר חוב ושטר ערבות המצויים כמובן אצל בעל הנכס אשר מסרב לתקן את הליקויים בנכס.

את המענה ניתן למצוא הן בהסכם השכירות אשר נחתם בין הצדדים ואולם אם ההסכם מנוסח באופן חד צדדי לטובת המשכיר (תופעה החוזרת על עצמה במרבית המקרים), אזי ניתן למצוא את הפיתרון במס' חוקים כדוגמת חוקי החוזים וכמובן חוק השכירות והשאילה, תשל"א – 1971.

כך לדוגמא,על פי סעיף 7 לחוק השכירות והשאילה"המשכיר חייב, תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת השוכר, לתקן במושכר, או בנכס שברשותו המשמש את המושכר, כל דבר השולל או המגביל הגבלה של ממש את השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות (להלן — פגם), בין שהפגם היה בזמן מסירת המושכר לשוכר ובין שהתהווה לאחר מכן, זולת פגם שהשוכר אחראי לו לפי חוק השומרים, תשכ"ז–1967, או שתיקונו, לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות, אינו חל על המשכיר…".

ב- ע"א 240/77 שלמה כרמל בע"מ נ' פרפורי ושות' בע"מ קבע ביהמ"ש, כי חוזה שכירות מיועד "להעניק לשוכר את ההנאה המוסכמת מן הקשר במשך כל תקופת ההתקשרות…".

על כן, במקרה בו קיימים ליקויים שאינם מטופלים על ידי המשכיר חרף פניות חוזרות ונשנות מצד השוכר (רצוי לפנות בכתב) כי אז ניתן לפנות לביהמ"ש בדרישה לביטול הסכם השכירות וכן לקבל פיצויים בגין הנזקים אשר נגרמים לשוכר.

באחד מפסקי הדין קבע ביהמ"ש השלום בתל אביב, במקרה שבו החלו גושי טיח ליפול בנכס מושכר כי המשכיר חייב לתקן פגמים במושכר תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה על כך מאת השוכר ומטרדים מעין אלה שהובאו בפניו מהווים הפרת חוזה מצד המשכיר. (ראה: ת"א (ת"א) 35621/01 חברת פרוספר גריל בר בע"מ נ' חברת נכסי מפען בע"מ ואח').

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק במשפט האזרחי, תביעות לשון הרע, תביעות אזרחיות, דיני בנקאות וחברות.

*אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי אלא כמידע כללי בלבד.

5/5 - (3 הצבעות)