בשבועות האחרונים עלה בכלי התקשורת לא אחת עניין ההכרה של פצועי המלחמה כנכי צה"ל.
מאמר זה ינסה בקצרה להבהיר מס' נקודות משפטיות אותן יש לדעת טרם התביעה להכרה כנכה אשר מוגשת לקצין התגמולים.
יש להבהיר, כי בדומה לתביעות המתנהלות כנגד המוסד לביטוח לאומי רצוי להיוועץ עם בעלי מקצוע קודם הגשת התביעה ולהכין את מלוא המסמכים הרלבנטיים לתביעה.
ראשית, יש להדגיש כי נכה מוגדר בחוק הנכים כחייל משוחרר או חייל בשירות קבע שלקה בנכות.
מיד עולה השאלה מהי נכות? ואומנם תשובה על כך ניתן למצוא בחוק הנכים, אשר מגדיר את המונח כאיבוד הכושר (גופנית או שכלית) או פחיתתו של כושר זה שבאו לחייל (משוחרר או קבע) כתוצאה ממחלה / החמרת מחלה / חבלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו.
קרי, יש לשים לב כי על מנת להכיר בתביעתו של חייל דורש החוק הוכחה שנכותו נגרמה תוך כדי ועקב השירות הצבאי.
"משמעותה של דרישה זו היא הוכחת קשר סיבתי בין הופעת המחלה או החמרתה לבין השירות הצבאי…".(ראה: ע"א (ת"א) 3191/04 דואודשוילי תמזי נ' קצין התגמולים).
ואולם, ההלכה הפסוקה קובעת כי מידת ההוכחה המוטלת על התובע תגמול הינה באופן של "מתקבל על הדעת" (ראה: בר"ע 187/83 דב רדושיבצקי נ' קצין התגמולים לפי חוק הנכים, פ"ד לז (4) 361, ענ (חיפה) 307/05 גבריאל גבי נ' משרד הביטחון אגף השיקום". "די אם על פי ההוכחות שהובאו ייתכן שקיים קשר כנ"ל, בחינת רגליים לדבר בלבד". (ראה: פרשת רדושיבצקי)
הוכחת הקש"ס נעשית ע"י מסמכים רפואיים ולעיתים אף באמצעות חוות דעת רפואיות מטעם התובע.
נסכם בכך שנאמר, כי "המכשול" הראשון בדרך לקבלת תגמול הינו הכרת הנפגע ע"י קצין התגמולים כנכה.
לאחר שהוכרה הפגיעה ע"י קצין התגמולים, עומד בפני הנפגע מכשול נוסף, שהינו קביעת אחוזי נכות ע"י הועדה הרפואית מטעם משרד הביטחון.
נכה שדרגת נכותו יותר בין 10% ל-19% יקבל מענק חד פעמי.
נכה שדרגת נכותו בין 20% ל-100% והיא דרגת נכות צמיתה יקבל קצבה חודשית.
מס' המלצות:
ההכרה כנכה כרוכה לעיתים בחקירות מטעם משרד הביטחון.
קיימת התיישנות להגשת התביעה למעט במקרים המנויים בחוק הנכים.
ניתן להגיש תביעה אף בגין פגיעה שנגרמה שלא בעת מילוי תפקיד (אף שלא עקב שירות) וזאת על פי המקרים המנויים בחוק.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, קצין תגמולים, אגף השיקום,משרד הביטחון והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי , אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.