מידע כללי בנושא תביעות משרד הביטחון, אגף השיקום וקצין תגמולים

מאמר זה ינסה בקצרה להבהיר מס' נקודות משפטיות אותן יש לדעת טרם הגשת תביעה להכרה כנכה אשר מוגשת לקצין התגמולים.

יש להבהיר, כי בדומה לתביעות המתנהלות כנגד המוסד לביטוח לאומי רצוי להיוועץ עם בעלי מקצוע קודם הגשת התביעה ולהכין את מלוא המסמכים הרלוונטיים לתביעה.

תחילה, יש להדגיש כי נכה מוגדר בחוק הנכים כחייל משוחרר או חייל בשירות קבע שלקה בנכות.

מיד עולה השאלה מהי נכות? ואומנם תשובה על כך ניתן למצוא בחוק הנכים, אשר מגדיר את המונח כאיבוד הכושר (גופנית או שכלית) או פחיתתו של כושר זה שבאו לחייל (משוחרר או קבע) כתוצאה ממחלה / החמרת מחלה / נזקי גוף / חבלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו.

כלומר, יש לשים לב כי על מנת להכיר בתביעתו של חייל דורש החוק הוכחה שנכותו נגרמה תוך כדי ועקב השירות הצבאי. "משמעותה של דרישה זו היא הוכחת קשר סיבתי…". (ראה: ע"א (ת"א) 3191/04  דואודשוילי תמזינ' קצין התגמולים).

הוכחת הקש"ס נעשית ע"י מסמכים רפואיים ולעיתים אף באמצעות חוות דעת רפואיות מטעם המבקש להכיר בו כנכה, והכרתו (או דחיית הכרתו) נעשית על ידי קצין התגמולים של אגף השיקום לאחר שהפנה את הנפגע למומלץ מטעם משרד הביטחון.

לאחר שהוכרה הפגיעה ע"י קצין התגמולים, עומד בפני הנפגע מכשול נוסף, שהינו קביעת אחוזי נכות ע"י הועדה הרפואית מטעם משרד הביטחון.

נכה שדרגת נכותו יותר בין 10% ל-19% יקבל מענק חד פעמי ונכה שדרגת נכותו בין 20% ל-100% והיא דרגת נכות צמיתה יקבל קצבה חודשית.

 

לא למותר לציין, כי רק לאחרונה זכה לקוח משרדנו במענק חד פעמי בסך כולל של 154,000 ₪ לאחר שתביעתו להכרת נכותו בגבו ובברכיו הוכרה ע"י קצין התגמולים. נוסיף, כי הנ"ל שימש כמכונאי רכב ולאחר טיפול משפטי שארך מס' שנים וכלל הגשת ערעור לביהמ"ש השלום הוכרה תביעתו.

 

מס' המלצות משפטיות:

ההכרה כנכה כרוכה לעתים בחקירות מטעם משרד הביטחון.

קיימת התיישנות של שלוש שנים מיום השחרור להגשת התביעה למעט במקרים המנויים בחוק הנכים.

ניתן להגיש תביעה אף בגין פגיעה שנגרמה שלא בעת מילוי תפקיד (אף שלא עקב שירות) וזאת על פי המקרים המנויים בחוק.

במקרה של תאונת דרכים בעת שירות יש לבחון את נסיבות תאונת הדרכים והכדאיות בהגשת הבקשה לאגף השיקום אל מול תביעה מול חברת הביטוח.

 

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין העובד כעורך דין משרד הביטחוןבנזיקין, ביטוח לאומי, נזקי גוף, תאונות דרכים, תאונת דרכים, תביעות אזרחיות

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.