החזר כספי מכס ששולמו איננו החזר אוטומאטי ואף איננו מתחייב במקום בו הוחזר המוצר בגינו שולם המכס.

יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם ניתן להגיש תביעה להחזר כספי מכס ביניהם:

נזק או חוסר במוצר המיובא– סעיף 150 לפקודת המכס מאפשר קבלת החזר כספי מכס מקום בו התגלה נזק או חסר במוצר המיובא אך זאת, בתנאי שהמוצר בגינו מוגשת בקשת ההחזר מצוי עדיין בפיקוח המכס. הווה אומר, מרגע שיצאו הטובין מפיקוח המכס לא ניתן לקבל החזר בגין עילה זו.

החזרת המוצר לספק- פקודת המכס מאפשרת לתבוע החזר מכס מקום בו הוחזרו הטובין לספק ממנו נרכשו ובלבד, שנתקבלה תמורה בעבורם וטרם חלפו שישה חודשים ממועד הייבוא. כמו-כן, יש להוכיח לפקיד המכס היעדר שימוש בטובין או לחלופין, כי השימוש שבוצע בישראל איננו הגורם לפגם או לאי ההתאמה שהובילו להחזרת המוצר לספק.

מס ששולם ביתר– סעיף 154 לפקודת המכס שעניינו מס ששולם ביתר חל במקביל לסעיף 6 לחוק מיסים עקיפים, תשכ"ח- 1968, ואינו שולל אותו. וכפי שנקבע בת"א (חיפה) 560/83 מנהל המכס נ' בלייכר בע"מ:

"עולה מהמקובץ כי סעיף 6 לחוק מיסים עקיפים וסעיף 154 לפקודת המכס מהווים הסדרי חקיקה מקביליםהקובעים הסדרים שונים לעניין החזר מס ששולם ב"יתר" תוך הגדרות שונות למושג אשר מתאימות לנסיבות שונות".

סעיף 6 האמור מאפשר קביעה בדיעבד ולפיה, שולם מס ביתר ומאפשר את החזרתו בתוך 5 שנים ממועד תשלום המס ("התקופה הקובעת" על-פי החוק).

חשוב לציין, בהקשר זה, כי בית המשפט הדגיש לא אחת, כי קיימת הבחנה ברורה בין מס ששולם ביתר לבין מס ששולם כדין ובדיעבד התברר כי עסקינן במס שקיים טעם להשיבו. בע"א (ת"א) 2176/01 אליהו ספקטור ושות' בע"מ נ' מדינת ישראל- משרד האוצר, נקבע בהקשר זה כי "לא מדובר במס ששולם מסיבה שתהא אשר תהא, ביתר, אלא מס ששולם על-פי דין אך לימים התברר כי לא ניתן לעשות שימוש בטובין נשוא אותו מס".

הישבון כספי מכס– ניתן לקבל השבה של כספי המכס ששולמו, מקום בו ייבא היצרן מוצרי גלם, אשר שימשו בייצור בישראל ויוצאו או מיועדים לייצוא לאחר מכן כמוצר מוגמר וכן, מקום בו רוכשים מרכיבים שיוצרו בייצור מקומי בין אם הללו משמשים לייצור מוצרים ליצוא ובין אם מיוצאים. ויוטעם, כי ניתן לתבוע הישבון עד 5 שנים עבור מרכיבים ביבוא ואילו עבור מרכיבים מייצור מקומי עד 3 שנים רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה.

הכותבת הינה ד"ר קרנית מלכא ממשרד עורכי דין מלכא ושות' המתעסק בנדל"ן, מיסים, ביטוח לאומי, דיני מיסים והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.