מאמר בדיני משפחה – עזבונות וירושות – בטלות הסכם מתנה

לייעוץ משפטי ללא התחייבות בדיני משפחה / ירושה / צוואה

התקשרו אלינו 1-700-702-755!

מה דינה של עסקת מתנה שנחתמה כחודשיים טרם פטירת נותן המתנה? ומהן ההשלכות על אומד דעת המוריש בעת עריכת מספר רב של צוואות בפרק זמן קצר?

בתמ"ש  25421-07-12 תובעת 1 נ' תובע 1   (פורסם בנבו) שניתן בשנת 2019 עלו סוגיות אלו בפני ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב.

פסק הדין בעניין עזבון המנוחה ניתן בגין חמש תביעות: תביעה לביטול מתנה שהעניקה המנוחה לנתבעים, בקשה לצו קיום צוואת שכיב מרע של המנוחה מיום 7.5.12, התנגדות נתבעים לבקשה לצו קיום צוואת שכיב מרע מיום 7.5.12, בקשת נתבעים למתן צו קיום צוואה מיום 14.7.11, התנגדות תובעות לצו קיום צוואה מיום 14.7.11.

במאמר זה נסקור את עניין ביטול המתנה שהעניקה המנוחה לנתבעים.

עובדות המקרה בקצרה:

למנוחה ז"ל היו 11 ילדים, כולם צדדים להליכים בפסק הדין. נתבע 4 הוא נכדה של המנוחה, ובנו של הנתבע 5, בן המנוחה. המנוחה התגוררה עד פטירתה בדירה בבעלותה בתל אביב. הדירה היתה רשומה על שם המנוחה, לאחר שבעלה של המנוחה נפטר ומלוא הזכויות בדירה עברו למנוחה בשל הסתלקות כל ילדיה מחלקם בעזבונו לטובתה.

כשנה וחצי טרם פטירתה, ערכה המונחה 7 צוואות בפרק זמן של 10 חודשים בלבד. כל הצוואות בן צוואות בפני רשות, והן נערכו בפני עו"ד ונוטריון.

בארבע הצוואות הראשונות הורישה המנוחה את הנכס המרכזי, דירת המגורים שלה בחלוקה שווה לכל 11 ילדיה. בשלוש הצוואות האחרונות הורישה המוחה את דירת המגורים בעיקר לטובת הנתבעים (למעט נתבע 4).

צוואתה האחרונה מיום 14.7.11 הופקדה על ידי המנוחה אצל הרשם לענייני ירושה ביום 5.9.11.

בחודש מרץ 2012 נסעה המנוחה יחד עם נתבעים 1 ו- 5 לסניפי הבנק שלה ומשכה את כל חסכונותיה וקופות הגמל שלה בסך של כ- 226,000 ₪. לאחר מכן נותרה המנוחה ללא כספים בחשבונותיה.

ביום 11.3.12, חודשיים טרם פטירתה חתמה המנוחה על מסמכים להסכם מתנה בינה לנתבעים 1-4, במסגרתו העבירה את דירת המגורים שלה לנתבעים 1-4 (להלן: "הסכם המתנה"). המנוחה חתנה על המסמכים בבית חולים. הנתבעים 1-4 חתמו על המסמכים במשרד עו"ד. נתבעת 2 חתמה על מסמכי המתנה אך לאחר מכן התחרטה וביקשה לבטל את חתימתה ולאחר מכן ביטלה את הביטול והמתנה הוענקה לה כפי שניתנה לנתבעים 1-4.  ביום 11.5.12 המנוחה הלכה לעולמה כשהיא בת 90.

מקצת מטענות התובעות:

 • יש להורות על ביטולו של הסכם המתנה מאחר והמנוחה הוחתמה בבית חולים שעה שמצבה היה מדורדר ולאחר ניתוח ואשפוז ממושך.
 • עסקת המתנה אינה תקפה מאחר והושלמה רק לאחר פטירת המנוחה, ולנוכח סעיף 8ב לחוק הירושה. מאחר והסכם המתנה שלל מהנתבעים 1-4 לעשות כל שימוש בדירה אלא לאחר אריכות ימית ושנים של המנוחה ויש לראות בכך הקנייה אסור לפיה חוק הירושה.
 • אופן ביצוע הסכם המתנה מוכיח כי למנוחה לא היה כל קשר להסכם המתנה והיא לא מעורבת בביצועו. לטענת התובעות העומד מאחורי עריכת ההסכם וביצועו הוא נתבע 5, והוכחה לכך הוא מתן המתנה לבנו של נתבע 5 – נתבע 4.
 • נסיבות עריכת הסכם המתנה, ההתנהלות שעלתה מעדויות עורכי הדין שערכו את הסכם המתנה, החתמת מקבלי המתנה על המסמכים והעדר כל שיחה של מקבלי המתנה עם המנוחה על המתנה – מעידים כי המנוחה לא חפצה להתקשר בהסכם המתנה במועד זה.
 • חו"ד של הרופא שבדק את כשרות המנוחה לא היתה מבוססת ומנומקת דיה.
 • המנוחה לא היתה מודעת למתנה, לא ביקשה לתת מתנה ומצבה נוצל על ידי נתבע 5.

מקצת טענות הנתבעים:

 1. יש לתת אמון מלא בעדויות עו"ד שערכו את הסכם המתנה שהיו עדים אמינים.
 2. המנוחה היתה אישה צלולה ודעתנית שידעה בדיוק מה היא רוצה, ללא השפעה כלשהי.
 3. סיועו של נתבע 5 התמצה בסיוע טכני לאם שהייתה בבית חולים ולא חורג מעזרה של ילד להורה מבוגר.
 4. נתבע 5 לא השפיע על המנוחה בהסכם המתנה.
 5. יש לדחות את הטענה כי ההסכם בטל בשל סעיף 8ב לחוק הירושה מאחר ואינו חל בעניין זה.

בית המשפט קיבל את התביעה, הורה על בטלות הסכם המתנה וקבע :

"מכל הנסיבות שפורטו לעיל מתעוררים סימני שאלה קשים ביותר לגבי גמירות דעתה של המנוחה להתקשר בהסכם המתנה.

המנוחה לא דיברה עם איש ממקבלי המתנה על דבר המתנה והם גם לא דיברו עימה.

עלו ספקות מהותיים ביותר מחקירת עורכי הדין —— ו——-  ובשילוב עם חוו"ד של ד"ר גורביץ לגבי מצבה של המנוחה ויכולתה להתקשר בהסכם המתנה.

שאלות פשוטות להבנת מצבה של המנוחה לא נשאלו על ידי מי שאמונים היו לברר את מצבה ורצונה – לא עורכי הדין ולא ד"ר גורביץ. איש מהם לא שאל את השאלה המסתברת: למה? האם את מבינה מה המשמעות של הפעולה? איש מהם לא שואל את המנוחה מה הבהילות דווקא כשהיא בבית חולים לאחר ניתוח? עורכי הדין לא שבים ומעדכנים אותה לגבי ביצוע ההסכם וחתימת מקבלי המתנה, על אך שמבחינתם היא הלקוחה שלהם. אין הסבר משכנע מדוע החליטה המנוחה להעביר את הזכויות לנתבע 4 ולא לנתבע 5. "

"לא ניתן לדון בנושא הסכם המתנה מבלי לקחת בחשבון כי בחודשים שקדמו לכך ערכה המנוחה 7 צוואות בהם הייתה התייחסות נפרדת ושונה לנושא הזכויות בדירה, וכי המנוחה גם שינתה את צוואותיה באופן משמעותי בהתייחס לזכויותיה בבית. מאחר וגם עורכי הדין ידעו כי היא עשתה צוואה המתייחסת לזכויות בבית, היה מקום לבדוק עם המנוחה בפרוטרוט ובתשומת לב רבה יותר מדוע היא חפצה לערוך גם את הסכם המתנה. התשובות שהתקבלו בנושא זה כי המנוחה חפצה למנוע ריבים בעתיד לא שיכנעו די הצורך. יתרה מכך, במרקם המשפחתי שהיה באותה העת הכרעה שונה בין ילדיה של המנוחה הינו גורם ליצירת ריבים לא להפחתתם. בנוסף, בצוואתה הורישה המנוחה את זכויותיה לנתבע 5 ובהסכם המתנה לבנו נתבע 4, גם עניין זה לא קיבל מענה משכנע דיו."

וכן:

"התחושה שעלתה הינה כי כולם עצמו עיניהם – גם עורכי הדין וגם מקבלי המתנה – מלראות את מצבה של המנוחה. עדותה של נתבעת 2 לגבי מצבה של המנוחה בבית החולים בעת חתימת הסכם המתנה הייתה האמינה ביותר. מעדות זו עולה ספק מהותי כיצד המנוחה יכולה הייתה להתקשר בהסכם המתנה, להבין את משמעותו ולבחור לבצעו. "

ולסיכום קבע ביהמ"ש :

עוד קבע ביהמ"ש: "בכל הנוגע לטענת התובעות כי הסכם המתנה נוגד את סעיף 8(ב) לחוק הירושה, דין טענה זו להידחות."

בית המשפט קיבל את התביעה ובהתאם הורה על ביטול הסכם המתנה.

 

מחפשים עורך דין צוואה? או עורך דין בדיני משפחה? התקשרו אלינו 1-700-702-755!

משרד עורכי דין מלכא ושות' מתעסק רבות בליווי בתחום המשפחה והגירושין והן בתחומי הצוואה, הירושה והסכם ממון.

הכותב היינו עורך דין בדיני משפחה / גירושין ממשרד עורכי דין מלכא ושות'.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

עורך דין דיני משפחה – מלכא ושות' משרד עורכי דין:

מלכא ושות' משרד עורכי דין דיני משפחה | גירושין | צוואה | ירושה

מלכא ושות' משרד עורכי דין עורך דין דיני משפחה / ירושה

מלכא ושות' משרד עורכי דין היינו אחד המשרדים המובילים בארץ בתחום דיני המשפחה.

משדרנו מעסיק את מיטב עורכי הדין המומלצים בנושא דיני המשפחה, ונותן שירות דיסקרטי ואמין לקהל הלקוחות קרי המיוצגים.

מחפשים עורך דין דיני משפחה / ירושה? פנו אלינו עוד היום!

למידע נוסף וייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין משפחה / עורך דין ירושה / צוואה ניתן לפנות אלינו דרך הטלפון: 1-700-702-755 או דרך טופס צור קשר.

למשרדנו סניף ראשי בחיפה ושלוחות בתל-אביב, חפצי-בה ושת"פ בעפולה אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ במגוון תחומי המשפט האזרחי וכן בענייני מזונות ידועים בציבור, הסכמי ממון, גירושין, דיני משפחה, צוואה, ירושה

בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

אנו במשרד מלכא ושות' עורכי דין כאן לסייע לכם בדיסקרטיות ומקצועיות בזכות הניסיון שצברנו במהלך השנים.

מחפשים עורך דין לדיני משפחה / עורך דין ירושה? מלכא ושות' לשירותכם!

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורכי דין לייצוג וליווי בתחום עורך דין גירושין / דיני משפחה / הסכם ממון / ידועים בציבור / צוואה/ ירושה ובנושאים נוספים הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

5/5 - (25 הצבעות)