מאמר בנושא חדלות פירעון/פשיטת רגל – הקצבת מזונות ילדים בחדלות פירעון

לייעוץ משפטי ללא התחייבות בהליכי חדלות פירעון/פשיטת רגל

התקשרו אלינו 1-700-702-755!

הקצבת מזונות ילדים בהליכי חדלות פירעון / פשיטת רגל:

לפנינו מאמר בנושא חדלות פירעון / פשיטת רגל לעניין הקצבת מזונות ילדים בחדלות פירעון – השאלה העומדת במאמר זה המתבסס על פס"ד 2604-02-23 היא האם לבית משפט לחדלות פירעון יש סמכות לפסוק הקצבת מזונות לבקשת נאמן לפי ס' 179 (א) חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. 

בחדל"פ 2604-02-23 א.מ. נ' אוהד אראל (הנאמן) (פורסם בנבו) נידונה שאלה משפטית זו אצל כב' השופט אילן בן דור.

עובדות המקרה בקצרה:

הנאמן מבקש לקצוב את מזונות 3 הקטינים בשני שלבים:

    • א. בשלב הראשון , עד ליוני 2024 מתבקש לקצוב בתשלום חודשי  כולל 4500 ₪  למעט הוצאות רפואיות חריגות. כלומר בסך של  1500 ₪  לכל קטין.
    • ב. בשלב השני, החל מיוני 2024 מתבקש לקצוב על סך של 3500 ₪ כי בעת בתו הבכורה של היחיד תגיע לגיל 18   והסכום כולל  1500 שח עבור כל קטין ושליש עבורה.
    • הנאמן, צירף לבקשה את פסה"ד של ביהמ"ש לענייני משפחה( בטבריה (תה"ס 25998-10-18) )מיום 22.11.18 שנתן תוקף להסכם  גירושין מיום 14.8.22 (להלן: "הסכם הגירושין)  בהסכם   התחייב היחיד בפני גרושתו  לשלם לשלשת הקטינים  7500  ₪  עד גיל 18 או עד הגעה לגיל גיוס לצה"ל (ס' 36 להסכם הגירושין ). בנוסף  היחיד התחייב בין היתר   לשאת בחלק שווים  בהוצאות הרפואיות החריגות של הקטינים  כעולה( ס' 41 להסכם הגירושין)

אוסיף , שבצו לפתיחת הליכים בחדל"פ שניתם, ביום 18.4.23 נקבע בס'10(ד) שעל היחיד לשלם לילדיו, הזכאים למזונות, את סכום המזונות אשר נקבע בפסק-דין .בנוסף, נקבע שישלם לקופת הנשיה שנקבע בתחילה על סך ע"ס 150 ₪ לחודש)(ס'2).

הזכאית, מנמקת את בקשתה גם בטענות העיקריות הבאות:

א.  היחיד עשה דין לעצמו, כי גם חדל מלשלם את דמי המזונות החל ממספר חודשים לאחר מתן פסה"ד למזונות מ- 2018 ועד היום,( ס2-3)

ב.   חוב המזונות של  היחיד בתיק ההוצל"פ עמד ביום צו פתיחת הליכים ע"ס 274,928 ₪.

ג . לטענתה, היחיד  פנה להליך החדל"פ בעיקר כדי לחמוק מחוב המזונות ומהמגבלות והצווים  בקשר לחוב זה   (ס,8 ו9 )

ד. גם לאחר שנפתח הליך החדלות  היחיד עשה דין לעצמו כי לא שילם מזונות כמתחייב  מהצו פתיחת הליכים (לאפריל 23 וכי למאי 23 שילם סך כולל של 2250 ₪, קרי 750 ₪ לכל ילד בלבד, וזאת בניגוד לצו התשלומים ובניגוד לפסה"ד למזונות ).

ה.  הזכאית טענה שהצהרת  היחיד על הכנסותיו,  בבקשה לצו פתיחת הליכים על  שכר של 7000 ש"ח    היא כוזבת  כי יש לו הכנסות רבות וגבוהות.

הסוגיות המשפטיות:

  • לצורך בקשת הקציבה עמדת הנאמן והממונה על חדלות פירעון היא כי יש לקצוב בסכום נמוך יותר  לנוכח הצורך לאזן  את אינטרס היחיד והזכאית מול אינטרס הנושים .
  • לעומתם טוענת הזכאית כי בקשת בעלי התפקיד להפחתת סכום המזונות אינה במקומה לאור הוצאותיה הנדרשות בטיפול, חינוך וגידול הילדים.

תמצית החלטת בית המשפט:

בשלב הראשון של הקציבה, מתנהל דיון  בבית המשפט לענייני משפחה( או בבית דין בעל סמכות מקבילה   אשר פוסק סכום מזונות שהיה על החייב לשלם כאילו היה סולבנטי. השלב השני, מתנהל בבית המשפט של חדלות פירעון  ובו נערך האיזון בין הזכאי למזונות לבין שאר נושי החייב  על יסוד תכליותיו של חוק חדלות פירעון  מתוך התייחסות לנתונים הקונקרטיים  כתוצאה מהאיזון בית המשפט יקציב  לזכאי למזונות 'סכומי כסף' אשר ישמשו למחייה בתקופת החדלות

בשלב השני של הקציבה –בית המשפט של חדלות פירעון אינו מחויב לפסק הדין כפי שניתן בשלב הראשון, וזאת משום הצורך לאזן את זכויותיהם של נושי החייב ושל החייב עצמו מול זכויות הזכאי למזונות.

לצורך האיזון הזה יש לבחון את הנתונים הרלבנטיים לטענות המתייחסות לכל אינטרס. השוו כב' השופט זילברטל ב-רע"א 8015/12 פלוני נ' פלוני (נבו 21.02.2013)‏ וכן כב' הש' דנציגר רע"א 6592/15 פריד זועבי נ' רנין זועבי (נבו 26.11.2015..)‏‏ (פסקה 7 )להלן:"עניין  זועבי"* שבו הובהר שבגדר האיזון   ביהמ"ש ייתן דעתו גם  לסכום החובות של החייב, לסכום המזונות שעל החייב לשלם מדי חודש, לסכום החודשי שעל החייב לשלם בתקופת פשיטת הרגל וכן להכנסותיו של החייב    עוד נאמר כי "העקרונות  הנשקלים בבקשה להקצבת המזונות הם צורכי הזכאים למזונות, הכנסותיו של היחיד והכנסותיו העצמאיות של הזכאי למזונות " ראו עודד מאור ואסף דגני, הפטר – חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמוד 211 וכן ולהרחבה בין עמודים 214-206 ( להלן:" מאור ודגני"). בית המשפט   בודק גם את הבסיס העובדתי לטענות הזכאית אף אם הליך  כעולה למשל מענין זועבי בפסקה 9 שבה נאמר :"מעיון בתלושי המשכורת של המשיבה 1 שצורפו לבקשה זו עולה כי השכר הנטו שלה עומד על סך 7,608 ש"ח, כפי שטענה המשיבה 1".

סיכומו של דבר:

אין מחלוקת שהיחיד עובד במספר מלאכות, כדי להשיא את רווחיו. וכלשון הזכאית "לילות כימים" .לבסוף נפרשה התמונה העובדתית המפורטת בפתיח ,אודות האינטרסים הטעונים איזון, וסברתי שלנוכח התמונה הזאת יש לאמץ את עמדת הנאמן ולקצוב לפיה.לפיכך בשלב השני של הקציבה – נדחית בקשת היחיד לקצוב פחות  ונדחית עמדת הזכאית  שיש לפסוק יותר.

מחפשים עורך דין לחדל"פ? או עורך דין בתחום חדלות הפירעון? התקשרו אלינו 1-700-702-755!

משרד עורכי דין מלכא ושות' מתעסק רבות בליווי בתחום חדלות הפירעון והן בהליכי פשיטת רגל והן בהוצאה לפועל.

הכותב היינו עורך דין לפשיטת רגל / חדל"פ ממשרד עורכי דין מלכא ושות'.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

עורך דין חדלות פירעון – מלכא ושות' משרד עורכי דין:

מלכא ושות' משרד עורכי דין פשיטת רגל | חדלות פירעון

מלכא ושות' משרד עורכי דין עורך דין פשיטת רגל / חדלות פירעון

מלכא ושות' משרד עורכי דין היינו אחד המשרדים המובילים בארץ בתחום חדלות הפירעון / החדל"פ.

משדרנו מעסיק את מיטב עורכי הדין המומלצים בנושא גירושין, ונותן שירות דיסקרטי ואמין לקהל הלקוחות קרי המיוצגים.

מחפשים עורך דין חדלות פירעון? פנו אלינו עוד היום!

למידע נוסף וייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין חדלות פירעון / עורך דין נזיקין ניתן לפנות אלינו דרך הטלפון: 1-700-702-755 או דרך טופס צור קשר.

למשרדנו סניף ראשי בחיפה ושלוחות בתל-אביב, הרצליה ועפולה אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ במגוון תחומי המשפט האזרחי וכן בענייני חדלות פירעון, פשיטת רגל, הוצאה לפועל, בנקים

בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

אנו במשרד מלכא ושות' עורכי דין כאן לסייע לכם בדיסקרטיות ומקצועיות בזכות הניסיון שצברנו במהלך השנים.

מחפשים עורך דין לחדלות פירעון / חדל"פ? מלכא ושות' לשירותכם!

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורכי דין לייצוג וליווי בתחום חדלות פירעון / חדל"פ / פש"ר / הוצאה לפועל ובנושאים נוספים הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

5/5 - (22 הצבעות)