מאמר חדלות פירעון – לא עוד ירייה באפלה, תכנון מדויק ומקצועי

לייעוץ משפטי ללא התחייבות בתחום חדלות פירעון / חדל"פ

התקשרו אלינו 1-700-702-755!

רקע כללי:

חדלות פירעון מביאה מצב נתון של הקפאת הליכים בין אם מדובר ביחיד או בחברה. מצב זה הוא הכרחי לאדם או ארגון אשר חובותיו עולים על נכסיו/הכנסותיו ונושיו נדרשים לפעולות גבייה משפטיות. על מנת להימנע מחדלות פירעון והעדר סולבנטיות על כלל משמעותיה, יש לנקוט בהליך "מרפא" אשר מטרותיו הינן להבריא את המצב הכלכלי.

הליך זה הינו סוציאלי מטיבו ונועד לאפשר ליחידים בעיקר, לפתוח פרק כלכלי חדש בחיים לאחר ה"תאונה" הכלכלית שאירעה להם, בין באשמתם ובין אם לאו. הרצון של המחוקק ברור כשמש, בעיקר לאחר עלייתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018, במסגרתו ניתנה חשיבות מכרעת לפרטיותו של היחיד, הימנעות מפגיעה ביחיד בשים לב לפרטים העולים מההליך, היכולת של היחיד לנהל את ההליך ביתר שאת כאשר האיזונים והבלמים תופסים מקום בכורה של ממש.

התאגידים הרבים שנכנסו לחדלות פירעון במהלך משבר הקורונה, הצביעו על מגמה ההופכת למגיפה של ממש, מאחוריהם עשרות ספקים, בנקים ובעיקר והכי חשוב בראי המחוקק – עובדי התאגיד והרצון להמשיך את פעולתו המוניטרית התקינה, על אף האתגרים והקשיים. החידוש העיקרי בחוק הינו זהות בפעולה לפתיחת הליך לשיקום התאגיד ולפירוק התאגיד. המסלול למעשה הינו בהגשת הבקשה לפתיחת הליכים לאחריה מתגבשת דעתו של בית המשפט באשר למסלול הטיפול בתאגיד.

הארכת תוקף נוספת לתיקון מס' 4 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעניין עיכוב הליכים

לא ניתן להמשיך ביריעה זו מבלי לדבר על חשיבות הארכת התוקף – עד ל-17 לחודש דצמבר 2024(!)

חשיבות מכרעת קיימת להליך זה בו ניתנה ליחידים ותאגידים האפשרות להסדרת חובותיהם באמצעות גיבוש הסדרי חוב ללא פתיחת הליך חדלות פירעון ובצורה מוסדרת ומפוקחת על ידי בית המשפט ובעל תפקיד מטעמו.

אפשרות זו הינה קריטית ליחידים/תאגידים אשר אירעה "תקלה" כלכלית בהתנהלותם אשר הובילה לנקודה שבה התאגיד או היחיד או חדל פירעון ובנקודה קריטית זו, יש באפשרותו להסדיר את חובותיו אילו רק עיכוב ההליכים יחול ואף אם לתקופה קצרה.

רבים התיקים בהם נוכחנו לדעת כי לא היה צורך בהליך קולקטיבי כולל, ארוך ויקר אשר מותיר חותם שלילי על היחיד ומוביל לשנים ארוכות ורבות של קושי כלכלי בהעדר יכולת ליטול אשראי. עוד חשיבות מכרעת להליך המקוצר הנו "החיסכון" הנפשי ליחיד ואף לתאגיד. אצל היחיד, התא המשפחתי בכללותו שאינו צריך לעבור הליך של מס' שנים, הכולל הגבלות למיניהן.

אצל התאגיד, העובדים הרבים של התאגיד, בעלי התפקידים אשר עתידם לוט בערפל והופך לחרדה מתמשכת ככל שההליכים המשפטיים הולכים מסתבכים. כל זאת נחסך מהם בהליך מהיר ומקוצר.

חשיבות הדיוק בתכנון לקראת חדלות פירעון

בייחוד הדברים אמורים לחדלות פירעון עסקית אשר לרוב כוללת חברות בערבות מוגבלת, אשר לצורך שיקומן או פירוקן או לצרכי הקפאת הליכים כנגד חברה, יש הכרח לתכנן את הליך חדלות הפירעון והמהלכים המקדימים שיש לנקוט בשלבים שונים של חדלות הפירעון. ליקווידציה יש לבצע בצורה מיטבית לאחר שמלוא ההבנה של ההליכים המשפטיים והיבטים מיסויים הובאו לידיעת מקבלי ההחלטות.

אך, יש להבהיר, התכנון והדיוק אינו מנת חלקם של החברות העסקיות בלבד, תכנון זה יש לבצע אף אצל יחידים אשר באים בשערי ההליך. תובנות אלה באות לידי ביטוי לרוב לאחר או תוך כדי ההליך, כאשר מאוחר מדי לנסות לשנות.

כך לדוגמא, משרדנו ייצג אדם שעבר את גיל הפרישה, אשר אופן ניהול ההליכים בעבורו בתחילת הדרך הסב נזק גדול אשר הוביל לביטולו של ההליך, ללא הועיל ותוך בזבוז משאבים אדירים. הייצוג של משרדנו היה בהליך השני שהפעם תוכנן עבורו בטרם הוגשה כל בקשה, תוך שימת לב לצרכיו ודרישותיו של הלקוח, בכך ההליך הגיע לסיומו כמתוכנן, תוך מתן הפטר ללקוח.

התכנון הנכון, יכול להציל דירה או חלקים ממנה, כספים או חלק מהם, זכויות בירושה, רכבים, אך לא רק, התכנון יכול לסייע לבני המשפחה של היחיד, תוך מחשבה עתידית ובהתאם לרצונו של הלקוח. זמן זה, לרוב, ניסיונו של המשרד מלמד, חוסך זמן לאחר מכן והשקעה מיותרת.

הבנת המציאות הכלכלית:

בכל תכנון, יש להבין תחילה את המצב הכלכלי של העסקי, ניתוח מלא לשיעור החובות לעסק אל מול הנכסים והמשאבים על מנת להתמודד עם המצב הכלכלי הנוכחי.

ניתוח זה, מוביל למסקנה חד משמעית ומסייע לנו לבחור בדרכי פעולה בהן יש לנקוט טרם תחילת ההליכים המשפטיים ובמהלכם.

ניתוח זה הינו יעיל ביותר גם במקרה של יחידים, אשר לרוב אינם מודעים לאפשרויות שניתן לדלות מן המידע שמתקבל אל מול דרך הפעולה בה יש לנקוט.

תכנון אשראי:

חלק קריטי בהליך חדלות הפירעון, הינו הדרך שבה אנו מבקשים להסדיר את חובות החברה ו/או חובות היחיד.

תכנון זה מבעוד מועד, מאפשר להביא תוכנית יישומית לפירעון חובות החברה במידה שבה אשראי החברה מאפשר על פי המשאבים הקיימים, אלה שיגיעו בהמשך, בהתאם לזכויות אובליגטוריות, או תקבולים צפויים מכל מקור.

תכנון זה מקבל משנה תוקף, ביכולתה של החברה להבריא את פעילותה המוניטרית לכדי פעילותה התקנית וללא קיומו של הליך.

התכנון הינו קריטי באותה נשימה, גם במקרה של יחידים. יכולת הפירעון של היחיד נלקחת בחשבון בעת בניית תוכנית הפירעון על מנת להגיע להפטר המיוחל וסיום פרק החובות בחייו של אותו יחיד. תכנון לא תקין או ללא תכנון כלל, מוביל פעמים רבות לביטולו של ההליך בהעדר יכולת פירעון ממשית, בעת בניית תוכנית שאינה ריאלית.

צוות מיומן:

משרדנו כולל צוות מיומן אשר עושה שימוש תדיר ביועצים חיצוניים בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעת הצוות המקצועי. הצוות אוחז בניסיון עתיר שנים בניהול הליכי חדלות פירעון ליחידים ועסקים.  

מלבד זאת, חשיבות מכרעת בניסיונו של הצוות המקצועי היא העובדה כי הניסיון נובע משני צדי המתרס ובמה דברים אמורים?

לאחר שנים רבות בניהול מאות הליכי חדלות פירעון הן ברפורמה שקדמה לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי והן בחוק החדש מהצד של המנהל המיוחד ולאחר מכן הנאמן, בהתאמה. מאות הופעות בבתי המשפט והכרת אנשי הצוות של הכונס הרשמי והממונה, לרבות השופטים בכל ארבעת המחוזות. קרי, הצוות המקצועי בעל ראייה רחבה של ניהול ההליך משני צדי המתרס, הן בהסתכלות על היחידים והן בהסתכלות על טיב ההליך.

מאידך, ניסיון עשיר ועתיר שנים בניהול הליכים עבור יחידים ותאגידים, לרבות הקפאת הליכים. הבראת חברות והסדרת הליכי מפתח נכונים עבור כל תיק ותיק.

אז זכרו! יש מה לעשות ואפשר לעשות, לפני העשייה, תכנון נכון ומדויק למקרה הפרטני.

מחפשים עורך דין בתחום חדלות הפירעון? מחפש עורך דין חדל"פ? התקשרו אלינו 1-700-702-755!

משרד עורכי דין מלכא ושות' מתעסק רבות בליווי בתחום חדלות פירעון, פשיטת רגל, בנקים, הוצאה לפועל ועוד…

הכותב היינו עורך דין אבירן איטח העובד בתחום חדלות הפירעון והוצאה לפועל בפירוק חברות והקפאת הליכים בשיתוף עורכי דין מלכא ושות'.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

עורך דין חדלות פירעון / פירוק חברה / הקפאת הליכים – מלכא ושות' משרד עורכי דין:

מלכא ושות' משרד עורכי דין חדלות פירעון | פירוק חברה | הקפאת הליכים

מלכא ושות' משרד עורכי דין עורך דין חדלות פירעון

מלכא ושות' משרד עורכי דין היינו אחד המשרדים המובילים בארץ בתחום המשפט חדלות פירעון/ הוצאה לפועל.

משדרנו מעסיק את מיטב עורכי הדין המומלצים בנושא המשפט מתחום חדלות הפירעון ונותן שירות דיסקרטי ואמין לקהל הלקוחות קרי המיוצגים.

מחפשים עורך דין בייצוג בחדלות פירעון? פנו אלינו עוד היום!

למידע נוסף וייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין חדלות פירעון ניתן לפנות אלינו דרך הטלפון: 1-700-702-755 או דרך טופס צור קשר.

למשרדנו סניף ראשי בחיפה ושלוחות בתל-אביב, חפצי-בה ושת"פ בעפולה אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ במגוון תחומי המשפט האזרחי וכן בענייני פשיטת רגל, חדלות פירעון, הוצאה לפועל, בנקים, הסדר חובות, הקפאת הליכים ועוד…

בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

אנו במשרד מלכא ושות' עורכי דין כאן לסייע לכם בדיסקרטיות ומקצועיות בזכות הניסיון שצברנו במהלך השנים.

מחפשים עורך דין חדלות פירעון? מלכא ושות' עורכי דין לשירותכם!

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורכי דין לייצוג וליווי בתחום חדלות פירעון / הסדר חובות / פירוקים / בנקים / הוצאה לפועל ובנושאים נוספים הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

5/5 - (29 הצבעות)